Architectuurwedstrijd voor Cultuurpool Kanal

Gepubliceerd op 26 maart 2018

 


© NOA/EM2N/SERGISON BATES

perspective.brussels is verheugd dat de Stichting Kanal een laureaat heeft geselecteerd voor de architectuurwedstrijd voor het ontwerp van het nieuwe museum voor moderne en hedendaagse kunst in de voormalige Citroëngarage. 

Het ambitieuze ontwerp van het team NoArchitecten-EM2N-Sergison Bates zal in belangrijke mate bijdragen aan de realisatie van de ambities die het Brussels Gewest nastreeft in het Kanaalplan en aan de dagelijkse werking van perspective.brussels, de BMA, Brussel Stedenbouw & Erfgoed en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.

Over het algemeen streeft perspective.brussels met het Kanaalplan naar de invoering van een gemengde programmatie in dit stadsdeel met specifieke aandacht voor productieactiviteiten en een betere structurering van het stedelijk weefsel, waardoor het kanaal beter tot zijn recht zal komen.

Meer info op kanal.brussels

Meer info