Barometer ‘Education & Numérique 2018’ van de digitalisering in enkele Brusselse scholen is beschikbaar

Publicatie

Gepubliceerd op 27 maart 2018

 


 

“De digitale onderwijsbarometer ‘Education & Numérique 2018’ meet het gebruik en de beschikbaarheid van digitale tools bij scholen en leerkrachten in Wallonië en Brussel. Naast het grote aantal indicatoren en vergelijkingen bevat de barometer ook een diepgaande studie naar het belang van digitale kennis op school en belangrijke aanbevelingen voor de acties die nodig zijn.”

(vertaling van citaat van Digitalwallonia.be FR)

De Dienst Scholen van perspective.brussels heeft steun verleend aan de peiling door het Agence wallonne du Numérique, dat de barometer heeft opgesteld.

De barometer ‘Education & Numérique 2018’ geeft onder meer een idee van de beschikbaarheid en het gebruik van digitale tools in de Brusselse scholen die onder de Federatie Wallonië-Brussel vallen en die hebben geantwoord op de enquête.

Daaruit blijkt dat er een zekere mate van digitalisering is in de Brusselse scholen, maar dat de resultaten van deze scholen lager liggen dan in het Waals Gewest en de Duitse Gemeenschap. De inspanningen van het Brussels Gewest om de scholen te verbinden met het internet via het programma Fiber to the School zijn daarentegen goed zichtbaar, want ons gewest heeft een dekking van 93 procent.

De gegevens van de enquête zullen goed van pas komen bij de nieuwe opdracht van de Dienst Scholen: de uitwerking van een ICT Scholenplan 4.0. in samenwerking met het CIBG.

Meer info