be running: een recre-actief netwerk voor de Brusselaars

Het Brussels Gewest stippelt stadsparcours uit voor lopers

Gepubliceerd op 7 januari 2021

 

Verbindingen tussen de hoofdassen en groene ruimtes
Verbindingen tussen de hoofdassen en groene ruimtes
 
Een jogger in het park L28
Een jogger in het park L28
© perspective.brussels/Pedro Correa

De loopsport wint almaar aan populariteit, zowel bij Brusselaars als bij andere gebruikers van ons stadsgewest. De huidige gezondheidscrisis gaf de loopsportbeoefening nog een flinke duw in de rug, als vrijetijdsbesteding, ontspanning of zelfs als uitje in deze telewerk- en lockdowntijden.

De loopsport draagt tijdens deze pandemie dan ook bij aan het mentale welzijn van éénieder die het beoefent en biedt een antwoord op de sluiting van sportieve voorzieningen.

Voelen de Brusselaars de behoefte om eens uit te waaien, te bewegen en een frisse neus te halen door te lopen? Er zijn oplossingen!

Sinds 2019 heeft perspective.brussels de taak om een analyse te maken van de meest gebruikte looproutes in Brussel. Die verkenningsopdracht, gelanceerd in het kader van PerspectiveLab, in samenwerking met een reeks institutionele actoren en deskundigen met betrekking tot het lopen, mondde uit in de strategie ‘be running, naar een recre-actief netwerk voor stappers en lopers'. In maart en april 2020 werd een enquête uitgevoerd bij alle lopers in het Brussels Gewest om te peilen naar hun looppraktijken, hun noden, etc.

Hoewel de meeste lopers de parken en groene ruimtes opzoeken, wat niet verwonderlijk is, zou een groot deel van hen zich ook graag buiten die 'beschermde omgevingen' begeven.
Zij zoeken een natuurlijke en groene omgeving, een goede luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, ononderbroken looproutes en een sociaal veilige omgeving.

Op voorstel van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd het ontwerpen van een "ideale routekaart" eind december door de regering goedgekeurd. Die zal de basis vormen voor het overleg met de gewestelijke en gemeentelijke partners, die er de bouwheren van zullen zijn, om het leven van deze "nieuwe" gebruikers van de stad, met name de "snelle voetgangers", aangenamer te maken.

Op basis van de voorafgaandelijke analyses en overlegmomenten en zijn ervaring met het Brusselse grondgebied, stelt Perspective 13 stadsverbindingen voor.

De uitgangspunten zijn:

  • Alle Brusselse parken (waar de meeste lopers terug te vinden zijn) verbinden met de Groene Wandeling en/of het Kanaal die zijn aangeduid als (vandaag soms onderbenutte) structurerende assen voor en door lopers.
  • Verbindingen tot stand brengen tussen het oosten, het westen, het noorden en het zuiden om het geheel van het Brusselse grondgebied te ontsluiten voor lopers (en de ontdekking mogelijk maken van nieuwe geschikte loopparcours), via het ontwerp van een herkenbaar, toegankelijk en aantrekkelijk 'recre-actief' netwerk waarvan de routes duidelijk zijn aangegeven.

Dit ontwerp van 'ideale kaart' nodigt Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de gemeenten uit om routes aan te passen, te verbeteren of te creëren om tegemoet te komen aan de noden van 'alle stappers en lopers'. De kaart is dus een referentie voor alle bouwheren en inschrijvers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende werven van eventuele inrichtingen met het oog op het verbeteren van het lopen.

Daarom is de prioriteit voor de sportcel in het kader van be running in 2021 de realisatie van een Toolbox die ontwerpers en inrichters van de publieke ruimte de goede praktijken onder de knie helpt te krijgen voor de aanleg en het gebruik van loopvriendelijke parcours.

Meer weten?

Dit project sluit aan bij de dynamiek van zowel het GPDO (door de loopbeoefening en het gebruik van de openbare ruimte op te nemen in de versterking van de strategische netwerken) als bij die van GOOD MOVE (vooral wat het thema 'stappers en lopers' en de voetgangersboulevards betreft).

Meer info