be running: territoriale analyse en visie voor het joggen in Brussel

Neem deel aan onze grote online enquête

Gepubliceerd op 9 maart 2020

 


 
Bent u een jogger? Of bent u onlangs gaan joggen in het Brussels Gewest? Wij vragen 10 minuten van uw tijd!

Na een parlementaire resolutie werd Perspective aangesteld om een territoriale visie op looppraktijken te ontwikkelen. In samenwerking met een aantal publieke actoren (waaronder Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, visit.brussels, de verschillende gemeenschappen en gemeenten) en experten ter zake werkten we een actieplan uit.

Volgende stap is analyseren het gewestelijke grondgebied met als doel om looproutes in kaar te brengen. In de enquête wordt gepeild naar de gewoonten van inwoners en bezoekers die in het Brussels Gewest lopen. Op termijn wensen we zo de beoefening van deze sport in de Brusselse openbare ruimte te vergemakkelijken.

Deze visie schrijft zich in in het GPDO (ons stadsproject) en in Good Move (het gewestelijk mobiliteitsplan), meer bepaald in zijn doelstelling om actieve vervoerswijzen te promoten.
Een recre-actief netwerk is het credo van deze visie, die rekening houdt met de loopfanaten, waarvan het aantal in Brussel steeds groeit.

Om de enquête in te vullen (vermijd hiervoor Internet Explorer als browser)

Meer info