Begeleiding van kinderen en jongeren bij hun scholing en burgerzin (projectoproep 2019-2021)

Gepubliceerd op 22 juni 2018

 


 
Het ‘PBSB' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd voor het eerst gelanceerd in 2017. om activiteiten te ondersteunen die kinderen en jongeren in precaire situaties begeleiden in hun scholing en burgerschap. Zij lopen namelijk het grootste risico de school vroegtijdig te verlaten.

Schooluitval is een fenomeen dat meerdere oorzaken kent en jongeren uit veel Brusselse gezinnen treft. De uitdagingen die dit op individueel en collectief niveau met zich meebrengt, vormen dan ook al enkele jaren een zorg voor het Brussels Gewest. Er werden daarom enkele verschillende instrumenten ontwikkeld die het mogelijk maken om activiteiten, die schooluitval tegengaan, te financieren.

Daar is het ‘Programma voor begeleiding bij scholing en burgerzin’ (PBSB) één van. Dit programma, gericht op de associatieve sector, heeft tot doel projecten te ondersteunen die het fenomeen van vroegtijdig schoolverlaten voorkomen, maar ook om te kunnen ingrijpen zodra een student stopt of om jongeren toe te staan terug aansluiting te vinden bij hun school, opleiding, of de arbeidsmarkt.

De Dienst Scholen van perspective.brussels lanceert deze projectoproep dit jaar voor een periode van drie jaar. 

De ingevulde kandidaatsdossiers kunnen ten laatste op 27 augustus 2018 worden ingediend.

Download de documenten met betrekking tot de projectoproep PBSB:

 

Meer info