Behoefte aan voorzieningen in de perimeter van het SVC 5 'Heyvaert-Poincaré'

Analyse en aanbevelingen

Publicatie

Gepubliceerd op 28 maart 2022

 


© Perspective/Annabelle Guérin

perspective.brussels en urban.brussels zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het stadsvernieuwingscontract 'Heyvaert-Poincaré' (SVC 5).

Om de programmatie van voorzieningen binnen de SVC-perimeter in goede banen te leiden, wordt er door de Task Force Voorzieningen (TFV) van Perspective nagedacht over de behoeften hieraan bij de bewoners van de betreffende wijken. In dat kader, werd een analyse uitgevoerd om de noden op het vlak van voorzieningen te evalueren en objectiveren.

De beoordeling omvat een update van de gegevens in de verschillende al gerealiseerde diagnoses in het gebied (diagnoses van het RPA Ninoofsepoort, RPA Heyvaert,  Wijkcontracten en Masterplan Slachthuizen) om te komen tot een nieuwe inventarisatie van de bestaande situatie en de (in samenwerking met Urban) lopende projecten en de bijbehorende cartografie. Tot slot brengt de samenvatting de vastgestelde tekorten inzake voorzieningen aan het licht en worden er aanbevelingen voor de planning geformuleerd.

Meer info