Bewustmaking voor en preventie van (cyber)pesten op school: een nieuwe projectoproep van het Brussels Gewest

Projectoproep

Gepubliceerd op 16 september 2021

 


© istock

© istock

Uitlachen, beledigen, berichten die op alle mogelijke tijdstippen overdag en zelfs 's nachts worden verstuurd, privéfoto's die online worden verspreid … het aantal feiten van pesten op school en dan vooral van cyberpesten neemt voortdurend toe. Het veralgemeend gebruik van smartphones en andere toestellen voor virtuele communicatie, gecombineerd met de covid-19-pandemie waardoor heel veel lessen online dienden te worden gegeven, is niet vreemd aan de huidige omvang van het fenomeen.


In het kader van de prioriteiten op het vlak van de strijd tegen schoolmoeheid zoals die worden vastgelegd in de Strategie GO4Brussels 2030, besteedt het Brussels gewest bijzondere aandacht aan het fenomeen van pesten op school. Nog in het kader van zijn Strategie GO4Brussels legt het Gewest al vele jaren de klemtoon op de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van leerlingen en jongeren, met inachtneming van de bevoegdheidsverdeling tussen het gewest en de gemeenschappen.

Om te werken aan de bewustmaking rond cyberpesten en feiten van cyberpesten te voorkomen, lanceert de dienst Scholen van perspective.brussels een projectoproep tot de vzw's die actief zijn in de sector met het oog op de financiering van specifieke activiteiten in de scholen in het Brussels gewest. De doelgroep bestaat uit de leerlingen vanaf het 4de jaar van het lager onderwijs tot en met het laatste jaar van het middelbaar onderwijs.

De voornaamste doelstellingen van de projectoproep zijn de volgende:

  • De kinderen en jongeren sensibiliseren voor cyberpesten en de gevolgen ervan voor zowel daders als slachtoffers;
  • De vaardigheden van de kinderen en jongeren ontwikkelen wat betreft de bescherming van hun persoonsgegevens en hun privacy online.

De nadrukt komt dus te liggen op de bevordering, vanaf jonge leeftijd, van positief gedrag online.

Voor deze projectoproep wordt een bedrag van € 150.000 uitgetrokken; per project kan maximaal € 15.000 steun worden toegekend. De projecten moeten ten laatste tegen maandag 11 oktober 2021 worden ingediend.

Meer informatie:

Meer info