Beyond Sprawl

Tentoonstelling

22 februari > 28 maart 2019

Gepubliceerd op 20 februari 2019

 


 
perspective.brussels
De Noordrand van Brussel vormt een uitdagend kader, gekenmerkt door stedelijke wildgroei met een verspreide bebouwing. Ze vormt het onderwerp van een nieuwe expositie bij Perspective.

Deze tentoonstelling Beyond Sprawl verkent het potentieel van dit gebied en wordt georganiseerd in twee delen

Deel I- Noordrand (22/02- 11/03)

Deel I van de tentoonstelling (22/2 - 11/03) presenteert het werk van de Advanced Master in Transition Urbanism van de ULB en de Parsons School of Design over de Noordrand.
De studio Advanced Master in Transition Urbanism beschrijft het verspreide grondgebied van de Noordrand in een kader van 10 x 10 km. Ontwikkelingsscenario’s worden onderzocht voor 4 strategische territoriale voorbeelden: Buda, Haren, de E40 en de Leuvensesteenweg.
Deze scenario’s hebben een overgang naar nieuwe manieren van grootstedelijk leven voor ogen, verankerd in de intrinsieke morfologie van het verspreide grondgebied (horizontaliteit, heterogeniteit van de bebouwde en open ruimte, intensiteit van de infrastructuur en een doorgedreven mix van gebruiken). De studio van de Parsons School of Design maakt een vergelijkende studie tussen sites in de Noordrand (Buda en Zaventem) en in Newark (New York).

Deel II: EX-NATO (13/03-28/03)

Bij deel II ligt de focus op de voormalige NATO-site en de omliggende open ruimte en wordt het werk van twee studio’s gepresenteerd:

  • de studio Landscape Architecture van de ULB, Gembloux Agro-Bio Tech en heCh;
  • de studio Sustainable Urban Design van Bruface ULB-VUB.

De studio landschapsarchitectuur verkent dit gebied door in- en uit te zoomen, door nieuwe stadsranden te overwegen en door het potentieel van overgangslandschappen tussen stedelijke en landelijke gebieden te onderzoeken.

De duurzame studio presenteert verschillende visies op scenario’s, gebaseerd op stadsplanning, die de volgende vragen behandelen: ‘Hoe de herontwikkeling van de 20e-eeuwse Brusselse Noordrand en zijn potentieel binnen de ruimere grootstedelijke structuur van België aanpakken? Wat zijn de strategische paden voor duurzame ontwikkeling? Hoe kunnen het landschap en de openbare infrastructuur voor een hernieuwde, duurzamere en kwalitatieve stadsidentiteit zorgen?’.

Vernissage

U bent welkom op de opening van deel II van deze expo, op 13 maart 2019 van 18u tot 19u30 @perspective.brussels (Naamsestraat 59)