Brussel in beweging!

Heizel, Defensie, Maximiliaan-Vergote

02 september > 17 oktober 2019

Gepubliceerd op 28 augustus 2019

 


 
perspective.brussels werd belast* met de studie naar de toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote. Er zullen openbare vergaderingen worden georganiseerd om de perimeter, de diagnose, de uitdagingen en de doelstellingen voor elke wijk te bespreken.

Drie wijken

Op de webpagina van elke wijk kunt u de ministeriële besluiten en de synthesenota’s raadplegen die de perimeter, de diagnoses, de uitdagingen en doelstellingen van de toekomstige richtplannen van aanleg voorstellen.

  • HeizelIntegratie van lokale en internationale troeven van de historische wijk in een ambitieus stadsproject.
  • DefensieDefiniëren van een duurzaam stadsproject met een grootstedelijk landschapspark, een gemengde wijk, een Europese school en de nieuwe hoofdzetel van Defensie.
  • Maximiliaan-Vergote: Aanleg van een ruim en dynamisch park te midden van wijken om sociale, stedelijke en landschappelijke relaties te herstellen.

Doe mee!

Denk met ons mee na over de toekomst van uw wijk !

Op 17 september zullen de drie wijken door experten voorgesteld worden. Dit zal de gelegenheid bieden om tijdens elke sessie samen de diagnose te vervolledigen en de uitdagingen precies te definiëren.

  • Heizel : van 17u30 tot 19u00 Zaal Cinédoc, Paleis 2, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
  • Defensie : van 19u30 tot 21u00 Da Vinci Science Park, Jules Bordetlaan 11, 1140 Evere
  • Maximiliaan-Vergote : van 19u30 tot 21u00 Noordpool Centrum, Antwerpsesteenweg 208, 1000 Brussel

Om voor de verschillende vergaderingen uitgenodigd te worden, dient u dit formulier in te vullen.

* Door de op 14 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde ministeriële besluiten conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van richtplannen van aanleg.