De Brusselse consumenten tegenover de coronacrisis

Publicatie

Gepubliceerd op 29 mei 2020

 


 

Het BISA publiceert maandelijks de resultaten van de enquêtes van de Nationale Bank van België bij de Brusselse consumenten. Sinds het begin van de Covid-19-epidemie zijn er twee extra vragen aan de vragenlijst voor deze enquête toegevoegd. De verkregen resultaten maken het mogelijk om de impact van de Covid-19-crisis op de Brusselse consumenten te beoordelen.

Zo gaf in mei 2020 34% van de Brusselse respondenten aan inkomensverlies te hebben geleden als gevolg van de coronacrisis, en 13% van de Brusselse huishoudens zou hier extreem kwetsbaar voor zijn. Deze huishoudens zouden minstens 10% van hun inkomen verliezen en beschikken maar over voldoende spaargeld om gedurende maximaal 3 maanden in hun levensonderhoud te voorzien.