De Brusselse Regering zet ruim 26 miljoen euro opzij voor projecten ter preventie van schoolverzuim

Gepubliceerd op 13 december 2021

 


© Andrea Alessio
Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort hechtte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering donderdag haar goedkeuring aan de toekenning van subsidies voor honderden projecten om schoolverzuim tegen te gaan tussen vandaag en 2024 voor in totaal meer dan 26 miljoen euro.

Schoolverzuim is een problematiek die meerdere factoren kent . Er zijn verschillende “risicofactoren” en dit zowel op individueel vlak, maar ook in het gezin, in de klas en in de omgeving van de jongere.

Dit is een belangrijke uitdaging waarvoor het Brussels Gewest al jaren aanzienlijke middelen vrijmaakt om de scholen, de gemeenten en de associatieve sector te ondersteunen. Zo wordt getracht om het schoolverzuim tegen te gaan maar ook om snel in te grijpen wanneer een leerling afhaakt en om alles in het werk te stellen om het schoolparcours van de jongere opnieuw op de rails te krijgen.

De COVID-crisis heeft zeer negatief ingewerkt op de evolutie van het schoolverzuim. Dit tekent zich steeds scherper af waardoor de ongelijkheden op ieder onderwijsniveau toenemen.

In dit extreme spanningsveld heeft de Brusselse Regering niet geaarzeld om de aanpak van het schoolverzuim tot één van haar absolute prioriteiten te maken.

Bovenop de uitzonderlijke budgetten die in 2020 en 2021 zijn vrijgemaakt om deze crisis te bestrijden, kent de Regering ook subsidies toe aan honderden projecten die inzetten op preventie voor schoolverzuim, gecoördineerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels:

 

Meer info op de website schoolinschakeling.brussels