De BWRO-herziening

Een omvangrijke wetshervorming

Gepubliceerd op 27 april 2018

 


 

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, afgekort BWRO, vormt de juridische basis voor de instrumenten in verband met stedenbouw en ruimtelijke ordening en is van toepassing op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een belangrijke herziening van het BWRO beoogt een vereenvoudiging en rationalisering van de stedenbouwkundige procedures. Deze hervorming omvat alle hoofdstukken van het Wetboek.

Hoofdstukken II (over planning) en III (inzake de stedenbouwkundige verordeningen) zijn van kracht vanaf 30 april 2018..

De andere hoofdstukken worden van kracht één jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad, oftewel op 20 april 2019.

De belangrijkste wijzigingen voor hoofdstuk II (betreffen de bevoegdheid van perspective.brussels) hebben betrekking op :

Voor de overige belangrijke wijzigingen van het BWRO, waaronder voornamelijk de herziening van de procedures voor de aanvraag en goedkeuring van stedenbouwkundige vergunningen, raden wij u aan contact op te nemen met Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

Nuttige documenten

Meer info