De Dienst Participatie stelt een lijst samen van burgerparticipatie-initiatieven in het Brussels Gewest

Gepubliceerd op 8 juni 2023

 


 

De Dienst Participatie van perspective.brussels organiseert een telling van alle participatieve processen die in Brussel aan de gang zijn. Het doel is meervoudig: een overzicht geven van de participatieve dynamiek binnen ons gewest, synergieën tussen projectleiders bevorderen en hun acties optimaliseren, de historiek delen van initiatieven op een grondgebied en ten slotte de personen informeren die aan deze initiatieven willen deelnemen of er inspiratie uit willen putten.

Na overleg met verschillende openbare actoren in het Brussels Gewest heeft de Dienst Participatie een formulier opgesteld om alle relevante informatie te verzamelen.
Het formulier is bedoeld voor wie burgerparticipatie-initiatieven opzet, met name binnen de instellingen van openbaar nut en de lokale en gewestelijke besturen. 

Het formulier kan nu al worden ingevuld:

• FR versie: https://forms.office.com/e/nzzQTRfw7v 
• NL versie: https://forms.office.com/e/AyFMBhRbH8

De verzamelde informatie wordt in de komende maand gebundeld in een verslag en een cartografische inventaris van burgerparticipatie-initiatieven in het Brussels Gewest. 

Als u hulp nodig heeft of bij eventuele vragen, neemt u best contact met ons op via: participation@perspective.brussels.

Meer info