De natuur doet, de mens maakt

LabMiddag over natuur in de stad

Conferentie

maandag 20 november 2023

Gepubliceerd op 20 oktober 2023

 

Visuele weergaven van stadsnatuurgebieden
Visuele weergaven van stadsnatuurgebieden
© Nature for Society future
Naamsestraat 59 - 1000 Brussel
Wat is de relatie tussen leefmilieu en maatschappij? Neem deel aan ons debat met experts over natuur en de stad, op maandag 20 november op het middaguur!

Op het moment dat de wereld wordt geconfronteerd met een klimaatverandering die nog lang niet onder controle is en Europa vraagt om een kader voor (onder andere) het herstel van de natuur in de stad, is het Brussels Gewest bezig met de wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan waarbij stedelijke en natuurlijke functies opnieuw in evenwicht moeten komen. 

In 2022 startten Perspective en Leefmilieu Brussel een work in progress over ‘natuur in de stad’. Sindsdien werden een LabMiddag over « natuur in de stad of natuur-stad? » en twee werksessies georganiseerd. 

Heeft de natuur op zich een plaats in de stad of moet ze ten dienste van de stadsbewoners staan? Kortom, moeten we de biodiversiteit versterken of de stad vergroenen?

Hierover zijn enkele subthema’s naar voor gekomen. Als we de stad van morgen willen bouwen, moeten we ook rekening houden met: de bebouwde ruimte, de verdichting, de planning, de plaats van groene ruimten en zelfs “entre-soi”.

Om ons te helpen in de zoektocht naar oplossingen, organiseren we een nieuw debat met verschillende experts. 

Grégory Mahy (docent aan de Université de Liège, GxABT, TERRA-afdeling Biodiversiteit en Landschap) en Léo Van Broeck (ingenieur-architect, professor-emeritus KU Leuven, voormalig Vlaams Bouwmeester) praten over de plaats die de natuur moet innemen in stedelijke omgevingen.
Met Antoine de Borman (Perspective) en Philippe Boland (Leefmilieu Brussel).

Inschrijving gewenst

 
1 Begin 2 Voltooid

Meer info