De nieuwe invulling van de Ninoofsepoort krijgt verder vorm!

Het ontwerp dat in eerste lezing is goedgekeurd, wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek

Gepubliceerd op 12 januari 2023

 

Ninoofsepoort in 2022
Ninoofsepoort in 2022
© Suède36 (Francois Lichtle)
Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
Perimeter van het stadsproject RPA Ninoofsepoort
 
Park van de Ninoofsepoort in 2022
Park van de Ninoofsepoort in 2022
© perspective.brussels/Pedro Correa
Tolhuisjes in het verleden stadstoegangen, nu toekomstige voorzieningen of horecazaken
Tolhuisjes in het verleden stadstoegangen, nu toekomstige voorzieningen of horecazaken
© perspective.brussels/Pedro Correa

Op 12 januari 2023 keurde de Brusselse regering de nieuwe versie van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Ninoofsepoort in eerste lezing goed. Het park van de Ninoofsepoort wordt reglementair ingekleurd als groene ruimte voor de toekomstige generaties. Daarnaast stelt het plan verspreid over het hele gebied een gerenoveerd sportcomplex dat aansluit op het park, openbare woningen, handelszaken en voorzieningen in het vooruitzicht. De werkzaamheden rond het RPA verlopen onder leiding van perspective.brussels.

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen twee hoofdassen van het Gewest, het kanaal en de Kleine Ring, en bevindt zich op het snijpunt van drie gemeenten. De buurt slaat nu een nieuwe richting in. In 2019 vond een openbaar onderzoek over het ontwerp van RPA plaats. Op basis daarvan werden er heel wat verbeteringen in aangebracht.

Het is de bedoeling om dit stedelijk knooppunt om te vormen tot een gezellige en aantrekkelijke plek door de publieke ruimten herin te richten en veiliger te maken voor alle gebruikers. Dat alles moet uiteindelijk leiden tot een nieuw stadslandschap.

Dit zijn de uitgangspunten voor de herinrichting van het gebied:

  • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen, die zowel de huidige als de nog te realiseren publieke ruimten omvat, met het park van de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het park van de Kleine Zenne (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen).
  • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als stadstoegang te verbouwen om er voorzieningen of horecazaken in onder te brengen, het bestendigen van de kiosk in het Ninoofsepark en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken. 
  • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk kunnen er tot 300 woningen bij komen. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het gaat voor de helft om publieke woningen, waarvan een groot deel sociale woningen. Het park van de Ninoofsepoort zal een schakel vormen tussen de geplande woningen.
  • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is de aanpak van het openbaar vervoer bijgestuurd en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Dankzij het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

Het openbaar onderzoek over het ontwerpplan is voor binnenkort. Het plan zal geraadpleegd kunnen worden op de onze website. 

Meer info