De stedenbouwkundige vergunningen in 2018 en 2019: cijfers, tendensen en locatie

Transversale analyse en cartografie van de uitgereikte vergunningen

Publicatie

Gepubliceerd op 16 december 2020

 

Het oude Edith Cavell-ziekenhuis in Ukkel maakt plaats voor 145 woningen,
Het oude Edith Cavell-ziekenhuis in Ukkel maakt plaats voor 145 woningen,
© perspective.brussels/Pedro Correa

Woningen, kantoren, hotels, voorzieningen, productieactiviteiten en handelszaken: wat is de vergunde oppervlakte die ze innemen? In welk gebied van het GBP? Welke functies nemen toe, welke nemen af?

Voor het eerst ontwikkelt perspective.brussels een transversaal beeld van alle stedenbouwkundige vergunningen die werden goedgekeurd in 2018 en 2019. Deze nieuwe publicatie onthult de toegestane netto bebouwde oppervlakten en hun thematische cartografie per statistische sector. Op die manier wordt het mogelijk om de problematiek van stedelijke dichtheid te objectiveren.

De publicatie bevat kaarten en grafieken die meer zeggen dan een te lange tekst. In heel het Gewest is er een verdichting van het bouwbestand. Dat gebeurt in diverse vormen: nieuwbouw op onbebouwde terreinen, sloop/verbouwing, toevoegen van verdiepingen aan een bestaand gebouw, ...

Opvallend is de toename van de netto woonoppervlakte: meer dan 805.000 m²! Interessant is ook de toename van de voorzieningen met ruim 273.000 m². Die voorzieningen zijn essentiële infrastructuur, onmisbaar voor de bewoners. Gezien de beperkt beschikbare grondreserves zien we dat het bestaande Brusselse bouwbestand complexe veranderingen ondergaat, voornamelijk op het vlak van de bestemming. Een vaste trend blijkt de verbouwing van kantoren naar woningen, net als de transformatie van oude werkplaatsen en magazijnen tot schoolfaciliteiten, wanneer ze al niet worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.

De cijfers laten zo een netto afname zien van 208.000 m² ruimtes voor productieactiviteiten en van 178.000 m² kantoorruimte! De handelszaken en hotels toonden netto positieve evoluties van circa 20.000 m².

De publicatie wil deze bewegingen ook analyseren vanuit het perspectief van de bestemmingsgebieden binnen het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Ter herinnering: het GBP bakent verschillende soorten gebieden af op het Brussels grondgebied: woongebieden, stedelijke-industriegebieden, gebieden met gemengd karakter, groengebieden ...

De toename van huisvesting, ten koste van kantoren en productieactiviteiten, is aantoonbaar in alle gebieden van het GBP waar dat is toegestaan, in die mate dat het bijdraagt aan de afname van het gemengd karakter in de woongebieden en in de gemengde gebieden.
Omgekeerd zorgt het net voor diversiteit in administratiegebieden die te lang monofunctioneel zijn gebleven.

Wat betreft de Ondernemingsgebieden in de stedelijke omgeving (OGSO): deze blijven veel nieuwe woningen ontvangen (76.000 m²) terwijl ze productieactiviteiten verliezen (11.000 m²). En dat is een opvallende vaststelling gelet op de rol die het GBP de OGSO's toebedeelt. Die werden gecreëerd om in te spelen op de demografische groei van het Gewest en om tegelijkertijd de economische activiteiten te versterken.

Het is de eerste keer dat perspective.brussels zich waagt aan dergelijke oefening. De bedoeling is dit te herhalen, om trends in de tijd te kunnen herkennen en om het kader van de analyse te verbreden.

Tegelijkertijd zullen de bestaande thematische overzichten de hierboven beschreven bewegingen verder analyseren.

Ontdek de publicatie:  Stedenbouwkundige vergunningen 2018 en 2019 : cijfers, tendensen en locatie. Uitvoering van het GBP

Ontdek tevens de kerncijfers van dit thematisch overzicht

Publicaties

Overzicht van stedelijke functies

Stedenbouwkundige vergunningen 2018 en 2019

Cijfers, tendensen en locatie. Uitvoering van het GBP

2020
perspective.brussels
Downloaden

Meer info