De Task Force Voorzieningen maakt een eerste balans op

Gepubliceerd op 28 februari 2020

 


© perspective.brussels

In 2018 heeft Perspective een Task Force Voorzieningen in het leven geroepen, een platform voor reflectie en informatie-uitwisseling inzake de voorzieningen van collectief belang of van overheidsdiensten. Dit gewestelijk platform brengt actoren uit de overheidssector samen om een gemeenschappelijke territoriale visie uit te werken en om een betere planning van de collectieve voorzieningen in Brussel te verwezenlijken.

Na twee jaar maakt de Task Force Voorzieningen de balans op: het ontwerp van een brandweerkazerne gekoppeld aan een nieuw buurtsportcentrum in Anderlecht, de oprichting van een beroepsschool voor veiligheids-, preventie en hulpdiensten in Evere, de lancering van een netwerk van responsieve actoren als drijvende kracht achter concrete voorstellen bij grote projecten ... stuk voor stuk voorbeelden van het succesverhaal. Dit verslag geeft een overzicht van de Brusselse uitdagingen en noden op het gebied van collectieve voorzieningen en zoomt in op de uitdagingen die nog om de hoek liggen.

Consulteer de eerste stand van zaken voor de Task Force Voorzieningen

Meer info