De vijfde Monitoring van publieke woonprojecten in Brussel

Publicatie

Gepubliceerd op 1 juli 2021

 

Nautica
Nautica
© Serge Brison

De Brusselse Referent huisvesting houdt een stand van zaken bij over de openbare huisvestingsprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een jaarlijkse publicatie bundelt de belangrijkste cijfers en lessen: Monitoring van publieke woonprojecten in Brussel. Het vijfde nummer van deze publicatie is nu beschikbaar en zoomt in op de recentste gegevens, die dateren van 1 januari 2021.

Enkele belangrijke vaststellingen:

  • In 2020 werden over alle programma's heen net geen 650 sociale woningen opgeleverd. Die forse daling heeft alles te maken met de gezondheidscrisis, die de voortgang van verscheidene werven voor de bouw van sociale woningen heeft vertraagd en soms zelfs helemaal heeft stilgelegd. Ondanks die moeilijke omstandigheden mocht de BGHM toch de sleutels van de eerste sleutel-op-de-deurwoningen in ontvangst nemen.
  • Het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) en het Programma Alliantie Wonen (AW) vorderen gestaag. Een optelsom van de opgeleverde en de in aanbouw zijnde woningen toont aan dat het GHP in zijn 16-jarig bestaan een realisatiepercentage van 65 % heeft bereikt (3.269 opgeleverde of in aanbouw zijnde woningen), terwijl het AW, 7 jaar na de lancering, een realisatiepercentage van iets minder dan 34% haalt (1.968 opgeleverde of in aanbouw zijnde woningen).
  • Wanneer we de twee programma’s samen nemen, werden 402 nieuwe openbare woningen opgeleverd in 2020. Deze resultaten moeten worden afgewogen tegen de lichte daling (-102) van het aantal projecten in de categorie "on hold", dat nu op 517 woningen uitkomt. Dit vijfde nummer bevestigt de zeer grote afhankelijkheid van deze projecten. 

Bovendien werd de maatregel van de Gewestelijke Beleidsverklaring (GBV) met betrekking tot de doelstelling om in het hele Gewest 15% sociale woningen te hebben, evenwichtig verdeeld over de gemeenten en wijken, geëvalueerd. Dit vijfde nummer pleit voor een betere registratie van deze woningen en een dubbele kartering, op het niveau van de gemeenten en de wijken.

  • Ten opzichte van het totale aantal bekende woningen op 01.01.2020 tellen we op gewestniveau een aandeel van 11,2 % woningen die voldoen aan de definitie "van sociale aard". Op gemeentelijk niveau bereiken 5 gemeenten (Anderlecht, Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde) de doelstelling van 15 % woningen van sociale aard op hun grondgebied.
  • Op wijkniveau bereiken 38 van de 119 wijken (31,9%) de in de GBV vastgelegde doelstelling van 15% sociale woningen. Alle gemeenten (behalve Etterbeek) hebben ten minste één wijk waar dit percentage van 15% wordt gehaald. Zo'n 26 wijken (21,8%) tellen evenwel minder dan 3% sociale woningen in verhouding tot het aantal huishoudens dat er woont en 13 wijken (10,9%) halen zelfs geen 1%.

Publicaties

Monitoring van de publieke woonprojecten
5

Overzicht door de Brusselse Referent Huisvesting

2021
perspective.brussels
Downloaden

Meer info