Deelname van perspective.brussels aan 2 nieuwe Europese projecten

Gepubliceerd op 7 januari 2021

 

Eurodelta
Eurodelta
© Luuk Boelens, Ghent University (2020)

Duurzaam vervoer en cohesiebeleid vormen de kern van twee nieuwe onderzoeksprojecten waaraan perspective.brussels deelneemt als vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De twee projecten, gelanceerd in het najaar van 2020 voor de periode van één jaar, worden gefinancierd door het ESPON-programma van de EU. Dat programma ondersteunt de ontwikkeling van regionale territoriale beleidsmaatregelen in de Europese Unie via onderzoek naar de territoriale evolutie van Europa.

STISE-project: Duurzame mobiliteit in de Eurodelta-metropool

Dit STISE-project (Sustainable Transport Infrastructure in Strategic région Eurodelta) zal een schets geven van de huidige en mogelijk toekomstige impact van de mensen- en goederenstromen op de duurzame ontwikkeling van de Eurodelta.

De Eurodelta is de metropoolregio van Noordwest-Europa en bestaat uit België, Nederland, de Duitse regio Noordrijn-Westfalen en de regio Rijsel in Frankrijk. Dit dichtbewoond gebied telt bijna 50 miljoen inwoners en wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van spoorwegvervoer, verzadiging van wegeninfrastructuur en luchtvervuiling.
Het STISE-project zal tevens analyseren hoe grensoverschrijdende samenwerking en governance kan bijdragen aan het bereiken van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 en 2050.

Tot slot zal dit onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van een efficiënt grensoverschrijdend beleid dat nodig is om deze doelstellingen te bereiken.
Het Brussels Gewest besloot deel te nemen aan dit project , samen met acht andere steden en regio's in de Eurodelta (Het Brusselse en Vlaamse Gewest in België, de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de steden Amsterdam en Den Haag in Nederland, Métropole européenne de Lille in Frankrijk, de Metropolregion Rheinland en het Regionalverband Ruhr in Duitsland) en twee internationale netwerken (METREX en ISOCARP).
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internationaal consortium van onderzoekers, gegroepeerd rond Tractebel Engineering.

Het eerste rapport waarin de methodologie, de taken en de planning worden uiteengezet, is beschikbaar op de website van het STISE-project.

METRO-project: Cohesiebeleid en planning van metropolen

Het METRO-project (The role of Cohesion Policy in the planning of METROpolitan Areas and Cities) zal de meerwaarde bestuderen van het Europese cohesiebeleid voor een betere ruimtelijke ordening van Europese steden en metropolen. Ook zal worden onderzocht hoe een grotere betrokkenheid van de Europese steden en metropolen in de ontwikkeling en het beheer van het cohesiebeleid de doeltreffendheid ervan kan verbeteren. Tot slot zal het aanbevelingen leveren om de territoriale en metropolitane dimensie van het toekomstige cohesiebeleid te vergroten.>

Dit project werd opgestart in het kader van EUROCITIES, de vereniging die de Europese grootsteden vertegenwoordigt en waarin ook het Brussels Gewest actief is. Negen Europese steden en metropolen (Metropool van Turijn (IT), Metropolitaan Gebied Barcelona (ES), Gemeente Brno (CZ), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE), Metropolitaan Gebied Lissabon (PT), Metropolitaan Gebied Lyon (FR), Metropolitaan Gebied Gdansk, Gdynia, Sopot (PL), Metropolitaan Gebied Firenze (IT), Gemeente Riga (LV)) en twee internationale netwerken ( EUROCITIES en METROPOLIS) werken hiervoor samen Het project wordt uitgevoerd door een consortium van Europese universiteiten en onderzoekscentra in elk van de deelnemende steden en metropolen, onder leiding van de polytechnische universiteit van Turijn.

Het eerste rapport (methodologie, de taken en het tijdschema), is beschikbaar op de website van het METRO-project.

Meer info