Delta-Herrmann-Debroux: openbaar onderzoek

Geef ons uw mening over het Richtplan van Aanleg

Openbaar onderzoek

10 oktober > 09 december 2019

Gepubliceerd op 3 oktober 2019

 


© perspective.brussels / ORG

Van 10 oktober tot en met 9 december 2019, wordt het ontwerp van Richtplan van Aanleg voor « Delta-Herrmann-Debroux » voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek, en Stad Brussel.

Het hoofddoel van het ontwerp van RPA is om de levenskwaliteit van de Brusselaars in het algemeen en de Oudergemnaars in het bijzonder te verbeteren. De heraanleg van de E411 in een stadsboulevard is één van de voornaamste ambities van het project Herrmann-Debroux. Door deze infrastructuur om te vormen, in functie van een multimodale mobiliteit, kunnen voetgangers en fietsers zich gemakkelijker verplaatsen en kunnen de omliggende wijken opnieuw met elkaar in verbinding worden gebracht. Deze nieuwe inrichting maakt het ook mogelijk om de aanwezige strategische sites binnen de perimeter van het project op een meer ambitieuze manier aan te pakken.

Op 16 mei 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) goed voor “Delta-Herrmann-Debroux”.

Van 10 oktober tot en met 9 december 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en Stad Brussel. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten of via post of via de website perspective.brussels.

In de gemeenten, kan u de volgende documenten raadplegen;

Om uw opmerkingen en advies uit te brengen, gelieve dit formulier in te vullen.

Een infosessie over het RPA « Delta Herrmann-Debroux » gaat door op dinsdagavond 22 oktober van 19u30 tot 21u30, in het Cultureel Centrum van Oudergem (Vorstlaan 183, 1160 Brussel).

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

Meer info