In discussie over stedelijke dichtheid: een masterclass op zoek naar nieuwe denksporen

Schrijf je in!

Workshop

Gepubliceerd op 7 september 2020

 

Stedelijke verdichting in Brussel
Stedelijke verdichting in Brussel
© Séverin Malaud
perspective.brussels
Naamsestraat 59
1000 Brussel

Of je nu professional, student of lokale actor bent, neem nu deel aan een actieonderzoek om nieuwe denksporen voor de dichtheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te tasten.

Hoe kunnen we stedelijke dichtheid en levenskwaliteit met elkaar verzoenen?perspective.brussels is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en wil het debat rond stedelijke dichtheid verruimen door alle dimensies te bekijken. Daarom organiseert Perspective een masterclass in situ van 22 tot 29 oktober 2020.

Het dichtheidsdebat lijkt geprangd te zitten tussen cijfers, vormen, bevelen en tegenkanting. De bedoeling van de masterclass is om professionals, studenten, onderzoekers en regionale actoren samen te brengen om na te denken over de kwalitatieve voorwaarden van een stedelijke verdichting en om antwoorden te formuleren op de Brusselse uitdagingen op dat vlak op korte en lange termijn.

Jérôme Baratier zal de masterclass begeleiden. Hij is stedenbouwkundige en directeur van het stedenbouwkundig agentschap van de agglomeratie Tours. Hij doceert ook aan de École urbaine de Sciences Po (Parijs) waar hij internationale workshops voor samenwerking uitwerkt en organiseert.

Neem samen met een veertigtal deelnemers en onder begeleiding van een topteam deel aan dit achtdaags initiatief en actieonderzoek. Meer informatie over deelname aan de masterclass en het verloop van de 8 dagen.

De huidige aanbevelingen en regels met betrekking tot Covid-19 laten helaas geen ruimte voor het organiseren van de masterclass in optimale omstandigheden. Het evenement werd verschoven. We overwegen echter de organisatie van webinars: meer weten

U kan eveneens het interview lezen met Jérôme Baratier in Le Soir (online of versie in PDF).

Deze masterclass is de tweede in de reeks van het themajaar over de kwestie stedelijke dichtheid en maakt deel uit van de missie rond de opvolging van het GPDO, projecting.brussels.

Small, medium, large: 3 schalen van stedelijke dichtheid

Naar aanleiding van het rondetafelgesprek van 28 november 2019, werden drie filmpjes gemaakt. De Brusselse actoren (uit de openbare en private sector en het verenigingsleven) en internationale experts (Amsterdam, Boston en Wenen) die op 28 november 2019 rond de tafel zaten, illustreren daarin het concept van stedelijke dichtheid aan de hand van drie schalen van een stad: Small, Medium en Large .

Een lopende studie over het grootstedelijk gebied

perspective.brussels heeft, in samenwerking met het Vlaamse Gewest, BMA en de Vlaams Bouwmeester doelgericht nagedacht over de Brusselse periferie en de randgemeenten.
De lopende studie 'Open Brussels' over het netwerk van open ruimten tussen Brussel en zijn periferie onderstreept bijvoorbeeld het belang van de landschapsstructuur in de stad. Deze studie wil tegen eind 2021 een visie en concrete acties uitwerken voor de verschillende sites ten noorden van Brussel (Noordrand). Meer weten.

Meer info