Een gezamenlijke declaratie van de steden voor het Belgisch voorzitterschap van de EU

Gepubliceerd op 27 oktober 2023

 


 

 

 

 
Van 9 tot 13 oktober werd in Brussel de Europese week van regio's en steden gehouden. Op dit jaarlijks evenement kunnen lokale vertegenwoordigers, stedelijke en regionale experten, en grote stedelijke netwerken de toekomstige stedelijke en regionale prioriteiten bespreken.
Naar aanleiding van dit evenement en als onderdeel van de voorbereidingen voor het Belgisch voorzitterschap van de EU, organiseerde Perspective in haar Labo-ruimte een bijeenkomst over de toekomst van het stedelijk beleid 2024-2029.

Een samenwerkingsevenement voor een gemeenschappelijke declaratie van de steden

Na een eerdere bijeenkomst in juni 2023 bracht Perspective opnieuw vertegenwoordigers van Europese steden samen om de prioriteiten voor de toekomst van het stedelijk beleid te bespreken. Door dat overlegproces op te zetten tijdens de voorbereidingen van het voorzitterschap, kan Perspective verzekeren dat de boodschap die wordt uitgebracht onder hun mandaat een visie weerspiegelt die door de meerderheid van de Europese steden wordt gedeeld.

Op 10 oktober kwamen er in totaal een dertigtal deelnemers samen om vier belangrijke kwesties te bespreken voor de toekomst van het stedelijk beleid:

  1. Hoe kunnen steden beter worden betrokken in het beleid van de EU?
  2.  Hoe kunnen we de stedelijke en grootstedelijke dimensie van het Europees beleid bevorderen?
  3.  Hoe kunnen we de groene transitie in de steden beter financieren en uitvoeren?
  4. Paradigmaverschuiving verder gaan dan groei: welk model en welke indicatoren voor toekomstbestendige steden?

Elk van deze vragen kwam aan bod in een gesprekstafel onder leiding van een lid van ons coördinatieteam verantwoordelijk van het voorzitterschap bij Perspective.

De resultaten van deze discussies zullen worden verwerkt in een gezamenlijke declaratie  van de steden die ondertekend zal worden tijdens een evenement met burgemeesters van grote steden in januari 2024, bij de start van het Belgisch voorzitterschap.
Deze declaratie zal nog eens het belang van grote steden als partners van Europese instellingen en stuwende krachten van Europa aanduiden en zal pleiten voor een sterke stedelijke en grootstedelijke dimensie in de volgende mandaten van het Parlement en de Commissie.

Meer info