Een kwaliteitsvolle schoolplek voor alle schoolgaande kinderen in Brussel

Balans van de acties van de Schoolfacilitator en de Dienst Scholen 2015-2019

Publicatie

Gepubliceerd op 24 mei 2019

 


© ADT-ATO (Reporters_Eric Herchaft)

De Schoolfacilitator heeft op donderdag 16 mei 2019 aan de Brusselse Gewestregering een rapport voorgelegd met de balans van de acties die de voorbije vier jaar zijn ondernomen door de Dienst Scholen van perspective.brussels.

"Ook al heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen bevoegdheden op vlak van onderwijs, is de garantie op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen bovenal een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar alle bevoegdheidsniveaus bij betrokken moeten zijn. Daarom hebben we binnen het Gewest het ambitieuze Brusselse programma voor het onderwijs opgezet dat wordt uitgevoerd in het kader van Go4Brussels (strategie 2025)", zegt minister-president Rudi Vervoort.

Sinds 2014 zijn er met de steun van het Gewest 23.123 nieuwe schoolplaatsen bijgekomen in Brussel.

Voor 2025 zijn er al 24.068 bijkomende schoolplaatsen gepland.

In totaal zullen er tegen 2025 47.191 extra plaatsen zijn om de Brusselse leerlingen te verwelkomen.

De resultaten zijn onder andere te vinden in het rapport van de Dienst Scholen van perspective.brussels.

De voornaamste interventiegebieden van de Dienst Scholen

  • Monitoring van de schoolvraag en het schoolaanbod
  • Ondersteuning voor de verwezenlijking van projecten voor de uitbreiding of oprichting van scholen
  • Integratie van schoolinstellingen in hun stedelijke omgeving: het Schoolcontract
  • Verbetering van de kwaliteit van schoolvoorzieningen
  • Strijd tegen schooluitval

De belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen:

Het rapport doet verschillende vaststellingen en geeft aanbevelingen over de uitdagingen die er nog zijn voor het schoolaanbod in het Brussels Gewest.

Een van deze uitdagingen is met name de vereiste dat al de projecten om schoolplaatsen te creëren, moeten uitgevoerd worden om te voldoen aan de schoolvraag in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.

De komende jaren zal het ook belangrijk zijn om toezicht te houden op de kwaliteit van de bestaande gebouwen om geen schoolplaatsen te verliezen en een kwaliteitsvolle werk- en leeromgeving te bieden voor alle gebruikers.

Scholen zijn overigens ook ruimtes die aangewend kunnen worden om collectieve voorzieningen te bieden aan de Brusselaars: de speelplaatsen, de sport- of evenementzalen, de onmiddellijke omgeving, ... Er zijn enorm veel mogelijkheden om een nauwere band te scheppen tussen de school en de wijk, wat schoolinstellingen ook aantrekkelijker maakt. Dat is de ambitie van het Schoolcontract, waarvan de effecten de komende jaren tastbaar zullen worden. Tot slot zet het Gewest, via de Dienst Scholen, al verschillende jaren in op schoolverzuimpreventie.

De coördinatie en samenhang tussen de financieringsmechanismen voor activiteiten om schooluitval te bestrijden zijn werkpunten waar de Dienst Scholen een groot deel van haar activiteiten aan wijdt.

Bekijk het rapport van de Schoolfacilitator:

 

Meer info