Een nieuwe « Task Force voorzieningen » om te beantwoorden aan de behoeften in het Gewest

Gepubliceerd op 20 september 2018

 

Atletiekzaal, Malonne
Atletiekzaal, Malonne
 
Wanneer we het over demografische groei hebben, denken we logischerwijs in de eerste plaats aan de bouw van woningen. Maar daarnaast genereert een toename van de bevolking tal van andere noden. We denken aan scholen, crèches, zwembaden, sportzalen, ruimten voor recreatie en cultuur, gezondheidscentra, buurthuizen, bibliotheken, laboratoria, afvalvoorzieningen,etc.

Al deze diensten, van groot belang voor een stad omdat ze de levenskwaliteit bepalen, worden "voorzieningen van algemeen belang en openbare dienst" genoemd. Deze voorzieningen worden gecreëerd door een aantal actoren: verenigingen, sportfederaties, particulieren, organiserende autoriteiten, gemeenten, gemeenschappen, de regio ...

Vandaag de dag kan men echter vaststellen dat er te weinig gewerkt is aan een territoriale visie om vraag en aanbod voor deze voorzieningen in kaart te brengen.

Voor de verschillende strategische zones en in het verlengde van enkele grote vastgoedprojecten in Brussel wordt weldegelijk rekening gehouden met de inrichting van voorzieningen. De uitdaging is om te weten te komen welk soort voorziening er nodig is, door wie en hoe deze wordt gerealiseerd.

Om deze vragen te beantwoorden, richt perspective.brussels de Task Force Equipments in die verschillende institutionele actoren, die zich hierover buigen, samenbrengt; waaronder de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), citydev, de bouwmeester maître architect, urban.brussels (Brussel stedenbouw en erfgoed), de Schoolfacilitator, etc.

Eén van de doelstellingen van deze taksforce is om de vraag naar voorzieningen en het aanbod van verschillende plaatsen en beschikbare mogelijkheiden op elkaar af te stemmen.

Meer info