Een nieuwe website voor al het nieuws uit de Noordrand!

Gepubliceerd op 25 januari 2019

 


 

T.OP Noordrand (of territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand) is een samenwerking, tussen het Departement Omgeving Vlaanderen, perspective.brussels, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

De Noordrand van Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Brussel is de meest metropolitane stad van het land, en de verstedelijkte kernen van Strombeek-Bever, Vilvoorde, Machelen en Zaventem vormen een deel van het Vlaams grondgebied dat er ruimtelijk bij aansluit.  Er staat een kluwen aan projecten op stapel en er zijn veel actoren actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Afstemming is moeilijk, maar hoogst noodzakelijk.

Via concrete werven wordt een onderbouwde en gedeelde visie voor de Noordrand ontwikkeld.  Een gedeelde stuurgroep met de verschillende actoren volgt de evolutie van deze verschillende projecten op. Om dit alles te kunnen volgen, wordt nu een website gelanceerd. Op de homepage worden de huidige werven visueel weergegeven. U wordt op de hoogte gehouden van:

  • informatie over de vergaarde expertise en genomen beslissingen
  • nieuwsbrieven
  • informatie over bijeenkomsten en lopende acties

Neem een kijkje op de nieuwe website:

brussels.topnoordrand.be

Meer info