Een tweede leven voor het Jubelpark

Een architectuurwedstrijd in het kader van New European Bauhaus

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 14 juni 2023

 


 
De Jubelparksite, en meer bepaald de publieke ruimte tussen de metrostations Schuman en Merode, vormt het onderwerp van de Europan-wedstrijd ‘een tweede leven’.

Europan 17 is een architectuurwedstrijd voor professionals en (master)studenten architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw onder de 40 jaar, georganiseerd in het kader van het initiatief New European Bauhaus.

De Brusselse locatie voor de wedstrijd is het Jubelpark. De doelstelling is om dit gebied van 34 hectare in het hartje van Brussel, waar verschillende musea, wetenschappelijke instellingen en emblematische gebouwen gevestigd zijn, te herdenken.

De uitdaging is om een ruimte te transformeren met een vernieuwende blik op het bestaande. Daarbij zijn verschillende hulpbronnen van onschatbare waarde: natuur, erfgoed en economische en sociale stromen. Het herdenken van het gebruik van een bepaalde ruimte moet gepaard gaan met de bestaande ecologische en sociale dynamiek. Hoe kunnen we daarbij waakzaam zijn voor de verschillen en de kwetsbaarheden die van belang zijn voor onze bewoonde omgeving in verhouding tot de klimaatuitdagingen?

De wedstrijd wordt georganiseerd door EUROPAN België, in coördinatie met Horizon 50-200 VZW. De andere betrokken spelers zijn de Europese Commissie (Bureau voor Infrastructuur en Logistiek in Brussel en New European Bauhaus) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarnaast wordt binnenkort een technische haalbaarheidsstudie gelanceerd, uitgevoerd door de VZW Horizon 50-200, die verantwoordelijk is voor het vastleggen van de visie voor de site voor het tweehonderdjarig bestaan van België. De resultaten zullen in december 2023 bekend worden gemaakt.

 Meer informatie over de architectuurwedstrijd Europan 17 : https://cinquantenaire.brussels/nl/programma/europan-17

De deelnemers kunnen een project indienen tot 30 juli 2023.