Een tweetalige school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welke juridische middelen zijn daarvoor nodig?

Gepubliceerd op 25 april 2019

 


 

In het kader van het Brussels programma voor het onderwijs, één van de doelstellingen van Strategie 2025 (Go4Brussels) werd de dienst Scholen van perspective.brussels belast met het bestellen van een juridische studie over de oprichting van een tweetalige school (NL/FR) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Eén van de beleidswerven van het Brussels programma voor het onderwijs heeft immers betrekking op het taalonderricht. De sociale partners en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn het er al enkele jaren over eens dat het nodig is om deze kwestie aan te pakken via immersieonderwijs. Afgezien daarvan wekt de organisatie van een echt tweetalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelmatig de interesse van het maatschappelijke middenveld, maar ook van de academische en politieke wereld.

In de oorspronkelijke staat van de Grondwet en de wetteksten valt het onderwijs onder de bevoegdheid van de federale en communautaire wetgevers.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt zich echter af welke juridische evoluties nodig zijn om echte tweetalige scholen te kunnen oprichten die deel uitmaken van het officiële onderwijs en op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gesubsidieerd.

De studie, die door onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles en de Université Saint Louis Bruxelles werd uitgevoerd en door het Brussels Studies Institute werd gecoördineerd, analyseert de kwestie vanuit een juridisch oogpunt en verschillende dimensies:

  • Hoe kunnen we een tweetalige school definiëren?
  • Welke scenario's zijn er mogelijk om een tweetalige schoolproject tot stand te brengen, zowel vanuit het oogpunt van de regulerende macht als van de inrichtende macht?
  • Hoe kunnen tweetalige scholen worden georganiseerd rekening houdend van met de wetgeving betreffende het gebruik van talen?
  • Wat zijn mogelijke alternatieven voor de tweetalige school om het taalonderricht in Brussel te versterken?

De studie is te raadplegen via de website van het Brussels Studies Institute.