Een unicum in Brussel: ‘parckfarm’ aan de Thurn & Taxis-site.

Wie maakt de stad? De bewoners, gebruikers, planners?

Conferentie

dinsdag 19 maart 2019

12:15 > 14:00

Gepubliceerd op 28 februari 2019

 

Laten we naast bepaalde onderzoeksprojecten ook concrete ervaringen onder de loep nemen. Een uniek voorbeeld in Brussel: 'Parckfarm' bij Thurn & Taxis. Te ontdekken op dinsdag 19 maart om 12u15.

De aanwezigheid van natuur in de stad is van fundamenteel belang voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals vermeld in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Groene ruimten hebben hebben een grote waarde als stedelijke voorziening, zeker in het kader van een demografische groei.  Ze maken onder meer deel uit van een logica van groene netwerken met meerdere functies, waaronder de (zogeheten sociaal-recreatieve en culturele) vrijetijdsactiviteiten een essentiële plaats innemen in het ‘samenleven’.

Serge Kempeneers (directeur 'Groene Ruimten'), Andrea Urbina (projectverantwoordelijke 'Participatie) en Arnaud Van Blommen, Landschapsarchitect bij Leefmilieu Brussel komen ons meer vertellen over de strategiëen voor de invulling (tijdelijk en permanent) van de verschillende parken in het Gewest.

'Maar wie maakt de stad? De bewoners, de gebruikers, de planners? Top-down of bottom-up? 'Vraagt Petra Pferdmenges, oprichter en coördinator van 'Alive Architecture', zich af in haar boek 'Founding alive architecture'

In Brussel komen er veel initiatieven/ideeën/acties vanuit het maatschappelijk middenveld naar voren. Soms springt de overheid bij door de gelegenheid te bieden om die te verwezenlijken. De achterliggende gedachte van 'Alive Architecture' is een focus op de verschillende institutionele en 'private' samenwerkingsverbanden, want 'de toekomst ligt in interactie, zo wordt de stad gemaakt'. Via haar doctoraalscriptie over de ruimten die gedefinieerd worden als ‘beleefd’, zal Petra Pferdmenges ons haar visie op de sociale en ruimtelijke transformatie van de openbare ruimten uitleggen, waarbij gekeken wordt naar het specifieke Parkfarm-project (dat de editie van 2014 van Parkdesign won).