Een versterkte ambitie voor de publieke ruimte in het kanaalgebied

Geactualiseerde versie van het Beeldkwaliteitsplan is goedgekeurd door de Brusselse regering

Publicatie

Gepubliceerd op 27 maart 2024

 

Beeldkwaliteitsplan
Beeldkwaliteitsplan
© perspective.brussels (BAS SMETS/ORG²)
Het verbeteren van de publieke ruimte in het kanaalgebied is een belangrijke doelstelling voor het Brussels Gewest. Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) is daarin een belangrijke hefboom. Dit plan werd in 2019 door perspective.brussels opgestart en wordt nu geactualiseerd. In de nieuwe versie van het plan ligt de focus op het verlagen en vergroenen van de kades, op de verlichting van het kanaalgebied en het meer zichtbaar maken van de Zenne.

Het Brusselse kanaal is ongeveer 14 km lang. Het doorsnijdt als landschappelijk element het Brussels Gewest en is een van de grootste aaneengesloten onbebouwde ruimtes van de stad. Het kanaalgebied wordt tegelijkertijd gekenmerkt door publieke ruimten die sterk van elkaar verschillen.

Het Beeldkwaliteitsplan bestaat sinds 2019 en komt voort uit het Kanaalplan dat de zone wil herwaarderen met een betere mix van stedelijke functies. Het BKP doet ruimtelijke aanbevelingen om de samenhang en de kwaliteit van de open ruimte in het kanaalgebied te verbeteren.

Meer dan 100 concrete opdrachten

Het BKP wordt in praktijk gebracht door middel van een dienstencentrale en de deelname van Perspective in begeleidingscomités van specifieke projecten in de Kanaalzone. Betrokken actoren konden zich op de dienstencentrale inschrijven en zo beroep doen op  vaste opdrachtnemers (ORG en Bureau Bas Smets). Dit verhoogt de samenhang van projecten onderling, maar zorgt ook voor tijdswinst bij de opstart van de studiefase.

Sinds de opstart in 2019 werden een 100-tal projecten in het kanaalgebied door Perspective mee opgevolgd en begeleid. 24 opdrachten werden gelanceerd in het kader van de opdrachtencentrale.

De ambities en aanbevelingen van het BKP zijn opgedeeld volgens 3 continuïteiten en 9 deelgebieden. Deze deelgebieden zijn onder andere het Biestebroekdok en Schipperijdok, de ABC-wijk (Abattoir, Birmingham en Kuregem), de Kanaalboulevard, het Becodok en Vergotedok, Schaarbeek-op-Zenne, de Voorhaven en Schaarbeek Vorming.

Een greep uit de projecten in het kader van het BKP (met referentie op de kaart)

Realisaties op het terrein (aangeduid in het paars)

1/ Transformatie van de Vilvoordesesteenweg tot een kwalitatieve en multimodale as (gepiloteerd door Brussel Mobiliteit)

2/ Skatepark Meudon (gepiloteerd door Haven van Brussel)

3/ Groeneilanden ter hoogte van Brussels Royal Yacht Club (gepiloteerd door Haven van Brussel en Brussel Leefmilieu)

7/ Herinrichting en vergroening van een deel van de Nijverheidskaai (gepiloteerd door de gemeente Molenbeek)

13/ Aanleg van een promenade langs de Biestebroekkaai (gepiloteerd door de gemeente Anderlecht via dienstencentrale)

Plannen en visies via de dienstencentrale en projecten waarbij Perspective deelnam aan het begeleidingscomité (aangeduid in het groen)

4/ Gedeelde visie Van Praet West. Planvisie  voor de toekomstige ontwikkelingen in de open ruimte (door Perspective via de dienstencentrale). 

5/ Park aan het monument van de Arbeid en passerelle de Trooz met kadeverlaging (gepiloteerd door Brussel Mobiliteit)

6/ Passerelle Sainctelette met kadeverlaging (gepiloteerd door Brussel Mobiliteit)

8/ Oriëntatiestudie voor het park van de Kleine Zenne (door Leefmilieu Brussel via de dienstencentrale)

9/ Globale inrichtingsschets voor de Jules Ruhlstraat - Delacroix (door Perspective via de dienstencentrale )

10/ en 11/ Herinrichting van de Emile Vanderveldesquare en een kadeverlaging aan de Fernand Demetskaai (door Brussel Mobiliteit via de dienstencentrale)

12/ Globaal inrichtingsplan voor de publieke ruimte te Biestebroeck, met deelprojecten zoals de vergroening van de Biestebroekkaai en de kadeverlaging op de kop van het Biestebroekdok (Vaartdijk).  (voor Beliris door ORG en Bureau Bas Smets)

14/ Masterplan voor de open ruimte van de Ceria/Coovi-campus (door Perspective voor COCOF en VGC )

Een geactualiseerde versie van het plan

De Brusselse regering keurt nu een geactualiseerde versie van het BKP goed. Hierbij gaat meer aandacht naar volgende ambities:

  • De verlaging en de vergroening van de kades ;
  • De verbetering van de verlichting het kanaalgebied ;
  • Het openen van perspectieven op de Zenne.

Het Beeldkwaliteitsplan blijft een referentietool voor concrete realisaties, in samenwerking met de verschillende betrokken actoren in het kanaalgebied.

Het document met de geactualiseerde versie van het BKP is binnenkort beschikbaar op onze website.

Meer info