Eerste "work in progress" rond de thema van openbare huisvesting

Hoe kunnen de behoeften op het vlak van openbare huisvesting beter worden geintegreerd?

Workshop

donderdag 21 juni 2018

9:30-13:30

Gepubliceerd op 12 maart 2019

 


 
perspective.brussels
perspective.brussels
  • Kunnen strategische gebieden oplossingen bieden om de openbare woningvoorraad te vergroten?
  • Kunnen/moeten RPA's het gebruik van stedenbouwkundige kosten begeleiden?
  • Wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden met de privésector?
  • Regulering van de openbare woningproductie nodig en zo ja, welke? Via regelgevende of indicatieve planningstools?
  • Welke (nieuwe) middelen bestaan er om openbare woningen op een significante manier (quota, erfpacht ...) te produceren?

Deze eerste werkgroep heeft tot doel om het nut te tonen van de tools die ter beschikking worden gesteld van programmeurs en andere 'operationelen', en om eventuele nieuwe behoeften te verzamelen. Op het programma staan presentaties over beroepen rond territoriale analyse ten dienste van stedelijke programmering en stadsplanning:


- Presentatie van het Observatorium over vergunningen en de inzet ervan (Marion Pourbaix)
Tijdens de presentatie zullen de arbitrageregels van het soort 'accommodatie' in de planningstools in vraag worden gesteld: arbitrage tussen functies, niveau van betaalbaarheid, enz. Het doel is om beter in te spelen op de vraag naar woningen en de stedelijke ontwikkeling beter te reguleren ten opzichte van andere functies (voorzieningen, productieve activiteiten ...).

- Presentatie van territoriale diagnoses en de gevolgen ervan voor de stedelijke programmering (Annabelle Guerin en Solange Verger)
Het doel van de presentatie zal zijn om vast te stellen welke gegevens bruikbaar zijn voor stedelijke programmering en stadsplanning.
Het doel is om de problemen met betrekking tot woningproductie (typologie, model ...) beter te begrijpen.

- Presentatie van een missie en haar uitdagingen: een referent huisvesting voor het Brussels Gewest (Yves Van de Casteele)
Tijdens de presentatie wordt de rol van die nieuwe functie beschreven, het institutionele landschap van huisvesting en de instrumenten ervan toegelicht (monitoring van de sociale woningbouw ...). Het doel is om de complexiteit van het thema te identificeren en de juiste antwoorden te vinden om woningproductie en stadsplanning met elkaar te verzoenen.

Twee concreet voorbeelden zullen ook aanpakken :

#focus #presentatie van activiteiten voor de productie van gemengde woningen door de privésector: illustratie met Montréal als voorbeeld (Louison Cuvelier)

#focus #presentatie van een internationale benchmarking over stimuleringsstrategieën voor openbare woningproductie (Alice Graceffa)