Europese wijk: Internationale architectuurwedstrijd ‘Stratenblok 130’

Gepubliceerd op 28 maart 2018

 


© GOOGLE STREETVIEW

© ALPHAVILLE-ATELIERS2/3/4/

perspective.brussels is verheugd over de internationale architectuurwedstrijd die de Europese Commissie en de Brusselse bouwmeester hebben uitgeschreven voor de herontwikkeling van stratenblok 130 in de Wetstraat.

Dit omvangrijke project vormt een hoeksteen van de ruimtelijke visie die perspective.brussels heeft uitgewerkt voor dit deel van de Europese wijk.

Het Stadsproject Wet, dat in 2008 werd ontworpen door Christian de Portzamparc, gaat uit van een stedenbouw met open stratenblokken, waarin de openbare ruimte doorloopt en meer plaats krijgt, zodat hogere bouwprofielen mogelijk zijn.

Over het algemeen streeft perspective.brussels voor de stedelijke inrichting van de Europese wijk naar de herinvoering van een stedelijke mix tussen de Wetstraat en de Belliardstraat, de versterking van de woonfunctie in de Etterbeeksesteenweg en de verbetering van de toegankelijkheid en het gebruikscomfort van de belangrijkste openbare ruimtes.

Meer info