Europese wijk: project van Rafael De La-Hoz Arquitectos & Perkins+Will winnaar van de internationale architectuurwedstrijd ‘Wet 130’

Gepubliceerd op 10 juli 2019

 

de 1ste prijs
de 1ste prijs
© EU, 2019. Project by RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS & Perkins+Will UK Limited
Drie polen voorzien in het RPA Wet
Drie polen voorzien in het RPA Wet
 

perspective.brussels feliciteert de winnaar van de internationale architectuurwedstrijd ‘Wet 130’. Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Europese Commissie in een constructief samenwerkingsverband met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Dit project vormt een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het Stadsproject Wet dat wordt omschreven in het Richtplan van Aanleg (RPA) dat bij de eerste lezing op 23 mei 2019 werd goedgekeurd door de Brusselse Regering.

Een nieuwe inrichting van de Wetstraat

Het ontwerp van RPA ‘Wet’ moet de Wetstraat herinrichten voor een betere onderlinge verbinding van de wijken. Momenteel wordt de Wetstraat gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van kantoren en stratenblokken met dicht bebouwde binnenterreinen, maar het ontwerp van RPA voorziet een sterk gemengd karakter in de toekomst. Door middel van woningen, handelszaken en publieke voorzieningen moet de straat levendig en divers worden.

Een belangrijke doelstelling van de toekomstige stedelijke ontwikkeling voorziet nieuwe verbindingen tussen Noord en Zuid dankzij nieuwe publieke ruimten aan de binnenkant van de stratenblokken,  in de vorm van doorgangen voor voetgangers, open binnenpleinen of effectief publieke pleinen. Deze voorzieningen moeten de Wetstraat verlevendigen in samenhang met de aanpalende wijken.

De gemengde functies van de Wetstraat omvatten drie polen:

  • Een stedelijke pool rond de poort Kunst-Wet met woningen, kantoren, handelszaken en publieke voorzieningen met een regionale uitstraling om het geheel te verankeren in het stedelijke landschap van Brussel
  • Een institutionele pool rond het dieper gelegen deel van de Maalbeekvallei, waar woningen, handelszaken en publieke voorzieningen samengaan met kantoren
  • Een centrale residentiële pool waar wonen de hoofdfunctie is, met handelszaken en publieke voorzieningen voor de buurt.

Bij de uitvoering van deze visie krijgen de toekomstige gebouwen een kleiner grondoppervlak toebedeeld, om zodoende publieke ruimten te voorzien en de toegestane dichtheid te regelen door middel van in elkaar schuivende bouwprofielen. Deze moeten een overgang van de hogere naar de lagere gebouwen garanderen, en de schaal van de constructies trapsgewijs beperken naar de straatkant en de publieke ruimten van de perimeter toe.

Wet 130

Het project van de Europese Commissie aan de Wetstraat 130 zal de wijk voorzien van een nieuw publiek plein met handelszaken, een bezoekerscentrum en kinderopvang. Tijdens de ontwikkeling in twee fasen tussen 2025 en 2035 moet een deel van het pandenbestand van de Europese Commissie worden omgezet naar Nearly Zero Energy gebouwen.

perspective.brussels is al van bij de voorbereiding van de wedstrijd betrokken en heeft actief deelgenomen aan de technische comités van elke wedstrijdfase om te waarborgen dat de principes en ambities van de globale visie wel degelijk terug te vinden zijn in de toekomstige projecten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in de jury vertegenwoordigd door Alain Hutchinson, de Commissaris voor Europaen Kristiaan Borret, de Bouwmeester. De wedstrijd is gekoppeld aan een tentoonstelling die de Europese Commissie in september 2019 organiseert in het ‘Visitors center’.

Dit project benadrukt de intentie van de Europese instellingen om zich beter te integreren in de wijken waar ze aanwezig zijn, en zo de levenskwaliteit ervan te verbeteren voor de bewoners en gebruikers.

Meer info