Focus van het BISA nr. 28: Demografische barometer 2018

Publicatie

Gepubliceerd op 20 december 2018

 


 

Zoals elk jaar publiceert het BISA de demografische barometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2017 was er een toename van de Brusselse bevolking met 7 000 inwoners. Welke factoren bieden een verklaring voor deze matige groei? Op zoek naar antwoorden analyseert de Focus nr. 28 de evolutie van het sterftecijfer, het geboortecijfer en de migraties in het Brussels gewest.

In de Focus verneemt u ook dat er in het Brussels gewest 4 % meer vrouwen dan mannen zijn. Er bestaat dus geen numeriek evenwicht tussen de geslachten. Dit overwicht aan vrouwen schommelt evenwel met de leeftijd, de nationaliteit of de wijk waar de mannen en vrouwen wonen.

Ontdek dit alles in