Geef uw mening: openbaar onderzoek voor het Stadsvernieuwingscontract 'Rondom het Zuidstation'

Openbaar onderzoek

24 oktober > 24 november 2022

Gepubliceerd op 14 oktober 2022

 

Affiche van het SVC 7
Affiche van het SVC 7
© perspective.brussels

Van 24 oktober tot 24 november 2022 wordt het Stadsvernieuwingscontract (SVC) 'Rondom het Zuidstation' onderworpen aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad.

Het ontwerpprogramma van het SVC 7 is op 15 september 2022 goedgekeurd door de Brusselse regering. Het omvat operaties met betrekking tot de openbare ruimte, het gebouwenbestand en de stedelijke omgeving, en acties op het vlak van maatschappelijke cohesie en gemeenschapsleven. Het sluit aan bij een algemene visie voor een buurtstad die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en die arbeidsactivering stimuleert. Deze visie kan werkelijkheid worden via een herinrichting van de openbare ruimte - met meer ruimte voor de actieve mobiliteit - en meer openbare voorzieningen.

De acties voor het gemeenschapsleven hebben tot doel de projecten van het SVC 7 te begeleiden volgens de specifieke doelstellingen en waarden van het SVC, die via een participatief proces zijn vastgelegd.

Van 24 oktober tot 24 november 2022 wordt het ontwerp van stadsvernieuwingscontract (SVC) "Rondom het Zuidstation" onderworpen aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel-Stad. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen alle geïnteresseerden kennis nemen van de details van het ontwerp van SVC en hun opmerkingen en klachten rechtstreeks aan de gemeenteambtenaren voorleggen, per brief of via een onlineformulier.

Praktische informatie

Op woensdag 9 november worden een bezoek aan de projecten en een algemene vergadering georganiseerd.

van 12.30 tot 14.00 uur: bezoek aan de projecten van het SVC
We spreken af aan de voet van de Zuidertoren
Paul-Henri Spaaklaan 2 - 1060 Sint-Gillis

van 18.30 tot 21.00 uur: algemene vergadering
We spreken af in de zaal CEMôme
Denemarkenstraat 15 - 1060 Sint-Gillis
 

Documenten SVC 7

De aan het onderzoek voorgelegde documenten van het SVC 7 "Rondom het Zuidstation" zijn:

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen worden geformuleerd:

  • Vul dit formulier in om uw bezwaren, opmerkingen en adviezen uit te brengen.
  • Schriftelijk aan perspective.brussels - Departement Territoriale Strategie (Naamsestraat 59 - 1000 Brussel)
  • Per e-mail aan aroundzuidmidi@perspective.brussels

Bij de bevoegde gemeentebesturen kunt u de papieren versies van de documenten en meer technische toelichtingen verkrijgen:

Gemeente Sint-Gillis:

Dienst Stedenbouw (Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis)

alleen op afspraak (tel.: 02 536 02 15 of e-mail: urbanisme.1060@stgilles.brussels): op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8 en 11 uur en op dinsdag tussen 15 en 20 uur.

Gemeente Anderlecht:

Dienst Stedenbouwkundige vergunningen (Veeweidestraat 100, 1070 Anderlecht)

alleen op afspraak (tel.: 02 800 07 74 of e-mail: overlegcommissie@anderlecht.brussels): van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur en op maandag tussen 18.00 en 20.00 uur.

Gemeente Brussel-Stad:

Dienst Stedenbouwkundige vergunningen

alleen op afspraak (tel.: 02 279 30 30 of e-mail: urb.onthaal@brucity.be).

Na afloop van het openbaar onderzoek zullen de bezwaren, opmerkingen en adviezen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden doorgespeeld. Er kunnen aanpassingen worden aangebracht met het oog op de definitieve goedkeuring van het programma. Het programma zal worden uitgevoerd vanaf de eerste dag van de maand na de definitieve goedkeuring door de Regering.