"Good Move" voor Brussel en door de Brusselaars!

Kom uw mening geven!

Conferentie

maandag 22 oktober 2018

12:00

Gepubliceerd op 12 maart 2019

 


 
perspective.brussels
perspective.brussels

‘De mobiliteit in en rond Brussel haalt dagelijks het nieuws’, verklaarde het Lab op 25 oktober tijdens de presentatie van het project MOBRU.
Michel De Muelenaere, een journalist van de krant Le Soir, schetste in zijn artikel van 09/10 een mogelijk beeld van de mobiliteit in 2028 onder de titel: “Bruxelles bouge à nouveau” (Brussel beweegt weer).

Om een antwoord te vinden op de vele vragen heeft de Gewestregering een participatief proces gestart voor de ontwikkeling van een nieuw Mobiliteitsplan met een reglementaire waarde: “Good Move”.
De boodschap is duidelijk: er is een dynamisch proces nodig om samen innoverende oplossingen te vinden die verder gaan dan de uitdagingen en acties van de plannen IRIS 1 en 2.

De werkgroep ‘Mobiliteit’ binnen perspective.brussels heeft een eerste beoordeling van het project uitgebracht door een vragenlijst te beantwoorden die naar een reeks actoren werd verzonden.

Maarten Lenaerts en Raphaël Magin (team Strategie) zullen ons het initiatief voorstellen, evenals de ideeën die de burgerparticipatie heeft opgeleverd, de grote krachtlijnen van het voorontwerp en de eerste elementen van de analyse door perspective.brussels.
Wij wachten ernaar uit op uw feedback om Brussel Mobiliteit een bijkomstig oordeel te kunnen geven.