Heraanleg schoolvoorplein Klavertje Vier

Eerste project in het kader van het schoolcontract

Gepubliceerd op 29 januari 2020

 

Klavertje Vier
Klavertje Vier
© Séverin Malaud

De Nederlandstalige basisschool Klavertje Vier en het aansluitende gemeentelijke kinderdagverblijf zijn gelegen langs de Helihavenlaan, tegenover de sociale woningen van de Lakense Haard. Omdat ze allebei in de bocht van de laan liggen, zijn ze niet goed zichtbaar. Ook nodigt de breedte van de laan uit om hier snel te rijden, waardoor oversteken niet veilig kan gebeuren. Bovendien zijn er verschillende openbare pleinen en parken in de buurt, die echter gezelligheid, omkadering en dynamiek missen.

In deze context zal de heraanleg van het schoolvoorplein van Klavertje Vier plaatsvinden. Het project maakt deel uit van de Schoolcontracten, een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing dat de interactie tussen de scholen en hun omgeving moet versterken en dat wordt aangestuurd door de Dienst Scholen van perspective.brussels.

Het doel van de ontwikkeling van het schoolvoorplein is om de school en het kinderdagverblijf zichtbaarder te maken, hen een toegankelijker en vriendelijker imago aan te meten en tegelijkertijd de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. Bovendien moet dit nieuwe plein ontmoeting en interactie tussen buurtbewoners bevorderen. Een andere doelstelling is om de doelgroep, meer bepaald schoolgaande kinderen, bewust te maken over veilig fietsen door ludieke fietsvoorzieningen en een fietsreparatiepunt in te plannen. Tot slot beoogt het project ook de realisatie van een genereuze fysieke verbinding tussen het schoolvoorplein en de verhoogde sokkel tussen de gebouwen van de Lakense Haard.

De aanleg van het schoolvoorplein is het eerste project dat in het kader van het Schoolcontract Klavertje Vier wordt uitgevoerd. De ambities voor het project liggen dus hoog en het ontwerp moet toonaangevend zijn voor de nieuwe aanpak van schoolomgevingen. Bovendien moet de heraanleg worden afgestemd met de vele lopende projecten in het kader van het Stadsvernieuwingscontract 1 (sokkel van de Lakense Haard, Maximiliaanpark enz.).

Meer info