Hermann-Debroux krijgt geleidelijk een nieuw gezicht!

De Brusselse regering keurt het RPA voor Delta-Herrmann-Debroux definitief goed

Gepubliceerd op 27 april 2022

 

Demey: een gezellige esplanade aan de metro-uitgang, openbare en groene ruimten met plaats voor actieve modi
Demey: een gezellige esplanade aan de metro-uitgang, openbare en groene ruimten met plaats voor actieve modi — © perspective.brussels / ORG
Kruising Herrmann-Debroux-Souverain - Richting Zoniënwoud
Kruising Herrmann-Debroux-Souverain - Richting Zoniënwoud
© perspective.brussels / ORG
De Brusselse regering heeft op donderdag 28 april 2022 het Richtplan van Aanleg (RPA) voor het gebied Delta-Herrmann-Debroux definitief goedgekeurd. Het stadsproject Delta-Herrmann-Debroux heeft als belangrijkste doel de E411 herin te richten tot een stadsboulevard om komaf te maken met de autosnelweg in het hart van ons gewest en de omliggende wijken waartussen amper aansluiting is, opnieuw met elkaar te verbinden.

De perimeter van het RPA strekt zich uit over de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Hij omvat heel de grootstedelijke weg E411 en zijn drie viaducten, maar ook de boulevards en lanen die langs en in het verlengde van de snelweg lopen. Er bevindt zich een brede waaier van ruimten en activiteiten: een bos dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt, een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, een kantoorbuurt, een openbaar vervoersknooppunt dat van essentieel belang is voor het Brussels Gewest, de Université libre de Bruxelles, de Japanse school, een ziekenhuis, enz.

Ondanks al die troeven mist de wijk stedelijke en ruimtelijke samenhang. De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke barrière tussen de verschillende wijken. Uitgaande van die vaststelling en op basis van een participatief proces stelt het RPA voor deze stadstoegang een herwerkte visie voor de komende tien jaar voor. Het bepaalt ook verschillende doelstellingen om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren:

  • het viaduct en de E411 omvormen tot een stadsboulevard;
  • het multimodale karakter van de stadstoegang versterken (trams in eigen bedding, meer ruimte voor de actieve weggebruikers);
  • de stedelijke mix van verschillende functies (residentieel, sociaal en economisch) versterken;
  • openbare ruimten en groenvoorzieningen ontwikkelen die de verschillende wijken met elkaar verbinden;


Het RPA is tevens het resultaat van een participatief proces met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (wijkcomités, burgerverenigingen, enz.). Die raadplegingsronde maakte het mogelijk om de behoeften te bepalen, zicht te krijgen op de belangen en bekommernissen van alle betrokken partijen en gebruik te maken van hun terreinkennis.

In oktober en november 2019 vond een openbaar onderzoek plaats, op basis waarvan het ontwerp van RPA rekening houdend met de adviezen van de geraadpleegde instanties, de gemeenten en de bewoners werd aangepast.

Met de definitieve goedkeuring van het RPA ligt nu dus een gedeelde visie voor de stedelijke transformatie van deze stadstoegang vast. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Nu kan het echte werk beginnen door samen en in overleg een kwaliteitsvol project te bepalen.

Het herdenken van de rol van de wegeninfrastructuur in de stad van morgen is een ambitie die door andere grote steden op Europese en internationale schaal wordt gedeeld. De voorbeelden van Lyon, waar de A6-A7-snelweg wordt omgevormd tot een stadsboulevard, en New York, waar de West Side Highway een van de aantrekkelijkste openbare ruimten van de stad is geworden, zijn inspiratiebronnen.

Het Herrmann-Debroux-project wordt op zijn beurt bestudeerd als een voorbeeld voor andere steden. EUROCITIES en het METREX-netwerk organiseerden op 31 maart en 1 april, samen met perspective.brussels, een veldbezoek en workshops met verschillende Brusselse en Europese actoren. Hun doelstellingen: goede praktijken identificeren, nagaan hoe deze transformatie in andere grote steden kan worden nagevolgd en de operationalisering van een dergelijke strategische visie bespreken.

Het RPA Herrmann-Debroux zal twee weken nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, van kracht worden. Het kan geraadpleegd worden op de website van perspective.brussels en bij de gemeentebesturen van Oudergem en Watermaal-Bosvoorde.

Meer info