Het Brussels Gewest lanceert een projectoproep om jongeren in het beroepsgericht onderwijs te ondersteunen tegen schoolverzuim

Projectoproep

Gepubliceerd op 28 september 2022

 


© J. Ortega – 2018
Om schoolverzuim tegen te gaan en het beroepsgericht onderwijs te herwaarderen, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jongeren helpen bij het maken van een positieve en realistische studiekeuze.

In dat kader en als deel van de Strategie Go4Brussels 2030, lanceert het Brussels Gewest nu een projectoproep om proefprojecten op te zetten voor jongeren tussen 15 en 21 jaar die in het beroepsgericht onderwijs ingeschreven staan en die een risico lopen om de school te verlaten of die de school verlaten hebben.

De projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels en heeft de volgende doelstellingen:

  • Jongeren helpen bij een goede studiekeuze, om schoolverzuim te voorkomen
  • De kans geven aan schoolverzuimende jongeren om terug in te pikken, in hun eigen studierichting of een andere. Het is ook mogelijk hen te oriënteren in de richting van duaal leren of kortere beroepsopleidingen.

De projectoproep staat open voor alle Franstalige en Nederlandstalige vzw’s die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een expertise hebben op het vlak van studiekeuzes voor jongeren.

De geselecteerde vzw's zullen een partnerschap aangaan met een of meerdere scholen om de Brusselse leerlingen in het beroepsgericht onderwijs te bereiken.

Een budget van 300.000 euro is beschikbaar voor projecten die starten in 2022 en ten laatste eindigen in 2024.

De kandidaatsformulieren moeten ten laatste op 21 oktober 2022 om 18u worden gestuurd.

Meer informatie en documentenhttps://schoolinschakeling.brussels/gewestelijke-projecten/oproepen-tot-projecten

Meer info