Het Brussels Gewest wil digitale kennis in scholen versterken

Gepubliceerd op 7 februari 2018

 

De computer op school
De computer op school
 

De Brusselse regering heeft op 1 februari beslist om een nieuwe opdracht toe te wijzen aan de Dienst Scholen van perspective.brussels, in samenwerking met het CIBG en de gemeenschappen. Het doel is een echte strategie te ontwikkelen om het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën op school te versterken, het ICT-plan "Scholen 4.0".

We evolueren vandaag naar een geconnecteerde samenleving. Dagelijks gebruiken we digitale tools om informatie op te zoeken, ideeën uit te wisselen, kennis te delen of ons te verplaatsen. Vertrouwd zijn met deze tools is dan ook noodzakelijk. En om de huidige arbeidsmarkt te betreden is het vaak essentieel om ICT-vaardigheden te hebben.
Op school moet digitale kennis een plek krijgen: het is niet alleen een leeronderwerp, maar ook een tool om educatieve praktijken te diversifiëren. Leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengen voor hun toekomstige integratie op de arbeidsmarkt is een belangrijke uitdaging voor Brussel.

Het ICT-plan "Scholen 4.0": in de lijn van het ICT-beleid van het Brussel Gewest

Het Brussels Gewest investeert al bijna 20 jaar in de uitrusting en connectiviteit van scholen om het digitale onderwijs te ondersteunen en om de Brusselse scholen te voorzien van de noodzakelijke infrastructuur om de vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen. In 2014 lanceerde het CIBG bijvoorbeeld ‘Fiber to the School’, dat tot doel heeft om alle middelbare scholen in Brussel tegen 2019 uit te rusten met een breedbandinternetverbinding.

Het ICT-plan "Scholen 4.0": een gids voor de toekomst

Het ICT-plan "Scholen 4.0" is bedoeld om een balans op te maken van de beschikbare uitrusting in de Brusselse scholen en een nieuwe strategie te ontwikkelen om het ICT-gebruik in de klas te versterken.

Dit plan bestaat uit 2 fasen:

  •  Een analyse opmaken van de huidige situatie op het gebied van infrastructuur en uitrusting van de Brusselse scholen. Het doel is om na te gaan welke behoeften nog niet vervuld zijn, met name met betrekking tot de programma’s en de referentiekaders van de gemeenschappen.
  •  Acties voorstellen voor de komende jaren om een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen in het digitale onderwijs.

Het plan zal in de tweede helft van 2018 worden voorgelegd aan de Brusselse regering.

Meer info