Het Richtplan van Aanleg Defensie goedgekeurd in eerste lezing

Een nieuwe duurzame wijk en een landschapspark op de vroegere NAVO-site

Gepubliceerd op 14 september 2023

 

RPA Defensie
RPA Defensie
© perspective.brussels
Situering van de perimeter
Situering van de perimeter
© perspective.brussels

Op donderdag 14 september 2023 werd het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Defensie-site in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Daarin is in grote lijnen vastgelegd welke nieuwe stedelijke invulling de site en de directe omgeving ervan moeten krijgen.

Een ambitieus gemeenschappelijk kader van Brussel en Vlaanderen voor de ontwikkeling van de site

Gezien de ligging en omvang is de ontwikkeling van de Defensie-site van grootstedelijk en interregionaal belang. De site beslaat een oppervlakte van 90 hectare en ligt langs de Leopold III-laan, in het Brussels Gewest (gemeente Evere en Stad Brussel) en het Vlaams Gewest (gemeente Zaventem). Een derde van de site kwam beschikbaar in mei 2017 met de verhuis van de NAVO-activiteiten.

Voor de inrichting van de site zijn er vier hoofddoelstellingen:

  • De open ruimten in het gebied tot hun recht laten komen en met elkaar verbinden door een grootstedelijk landschapspark van meer dan 45 hectare (waarvan 15 hectare op Brussels grondgebied) aan te leggen;
  • Vorm geven aan een grootstedelijk netwerk voor actieve mobiliteit met nieuwe verbindingen tussen de Groene Wandeling en de fiets-GEN-routes;
  • Een nieuwe duurzame en gemengde wijk langs de Leopold III-laan tot stand brengen, gebaseerd op een groene omgeving van hoge kwaliteit;
  • De economische dynamiek in dit gebied, dat dankzij zijn ligging op de corridor naar de luchthaven zeer aantrekkelijk is, consolideren en versterken met 150.000 m² economische activiteiten (mix van tertiaire en productieactiviteiten) en 50.000 m² voorzieningen, diensten, winkels en horeca.

Zoals het Brussels Gewest en het Vlaams Gewest waren overeengekomen, hebben hun respectieve bestuurlijke diensten, namelijk perspective.brussels en het Departement Omgeving, op een vernieuwende en voorbeeldige manier samengewerkt om een gemeenschappelijk kader voor de ontwikkeling van de site en de directe omgeving ervan uit te tekenen.

Perspective laat zich voor deze opdracht bijstaan door een multidisciplinair team, bestaande uit het architectenbureau XDGA, de landschapsarchitecten van Michel Desvigne Paysagistes, Tractebel en E-biom

Goedkeuring van het RPA in eerste lezing

Na verschillende jaren van werk, dialoog met publieke actoren en burgerraadpleging werd het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Defensie-site op donderdag 14 september 2023 in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Het is de bedoeling om deze locatie te bestemmen voor het nieuwe hoofdkwartier van Defensie, een grootstedelijk landschapspark, economische activiteiten, woningen en openbare voorzieningen

In het ontwerpplan wordt ook voorgesteld om na te gaan of het zinvol zou zijn om in een omgeving met groene en gezellige open ruimten aan te sturen op de oprichting van kantoorgebouwen met eigenschappen waar internationale bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze strategisch belangrijke stadstoegang tussen de Europese Wijk, de hoofdzetel van de NAVO en de luchthaven, naar op zoek zijn.

Het RPA "Defensie" is gebaseerd op een gezamenlijke Brusselse en Vlaamse visie en een gecoördineerde aanpak aan beide zijden van de gewestgrens met de ontwikkeling van een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, op 14 juli in eerste lezing goedgekeurd door de Vlaamse Regering) voor de Vlaamse delen van het gebied.

Met deze aanpak voor meer dan 200 hectare aaneengrenzende open ruimten leggen beide gewesten de basis voor de creatie van een unieke groene long in het noordoosten van de hoofdstad. De toekomstige beboste omgeving zal op een ecologische manier worden ontwikkeld en toegankelijk zijn voor de buurtbewoners, wandelaars en fietsers.

Het ontwerp van RPA zal dit najaar in samenhang met het GRUP aan een openbaar onderzoek worden onderworpen

Meer info