Het Richtplan van Aanleg Herrmann-Debroux

Een stedelijke boulevard in plaats van het viaduct om het dagelijks leven van inwoners te verbeteren

Gepubliceerd op 29 mei 2019

 


© perspective.brussels / ORG
Op 16 mei 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) Herrmann-Debroux in eerste lezing goedgekeurd. Het zet de grote stedelijke principes uiteen voor de heraanleg van de zuidoostelijke stadstoegang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een gevarieerd gebied met veel potentieel

De stedelijke perimeter "Delta Herrmann-Debroux" langs de E411-snelweg aan de ingang van Brussel, biedt een waaier aan bestemmingen en activiteiten: een bos dat erkend is als Werelderfgoed, een topsportcentrum, een hypermarkt, een vroegere spoorweg die omgevormd is tot een wandelweg, gebouwen van de Europese Commissie, een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer van het Gewest, de Université Libre de Bruxelles, de Japanse school, een ziekenhuis, enz.

Ondanks al die troeven is de wijk op stedelijk en ruimtelijk vlak niet samenhangend ingericht.  De activiteiten staan grotendeels los van elkaar en de weginfrastructuur vormt vaak een visuele en fysieke hinderpaal.

Om de kwaliteit van dit typische gebied van stedelijke autowegingangen te verbeteren, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan perspective.brussels gevraagd om de uitwerking van een omvangrijk stadsproject in dit uitgestrekte gebied in goede banen te leiden.

perspective.brussels wordt in het kader van deze opdracht bijgestaan door een internationaal multidisciplinair team, dat bestaat uit de stedenbouwkundigen van ORG SQUARED, landschapsarchitecten van het bureau D’ici-là, mobiliteitsdeskundigen van Sweco, milieueffectenbeoordelingsexperten van ARIES en medewerkers van het bureau voor burgerparticipatie Common Ground.

Goedkeuring van het ontwerp van RPA in eerste lezing

Na twee jaar te hebben gewerkt, gesprekken te hebben gevoerd met private en openbare actoren en met de burgers te hebben overlegd, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) Herrmann-Debroux op 16 mei 2019 in eerste lezing goedgekeurd.

Het hoofddoel van het ontwerp van RPA is om de levenskwaliteit van de Brusselaars in het algemeen en de Oudergemnaars in het bijzonder te verbeteren.

De heraanleg van de E411 in een stadsboulevard is een van de voornaamste ambities van het project Herrmann-Debroux. Het gaat erom deze infrastructuur om te vormen in functie van een multimodale mobiliteitom de wijken opnieuw met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat de voetgangers en de fietsers zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

Deze nieuwe inrichting maakt het ook mogelijk om sommige aanwezige strategische sites binnen de perimeter van het project op een meer ambitieuze manier aan te pakken:

  • Triomf, tussen de Triomflaan, de Jules Cockxlaan en spoorlijn L26
  • Delta, dat plaats biedt aan de MIVB-stelplaats en eenP+R
  • Driehoek, tussen de 3 spoorlijnen L26, L26/2 en L161
  • Beaulieu, waar momenteel kantoren van de Europese Commissie zijn gevestigd
  • Demey, waar zich momenteel het retailpark Redevco bevindt

Deze sites worden heruitgedacht om een stedelijke functiemix te garanderen en onder meer de ontwikkeling van voorzieningen, openbare en groene ruimten mogelijk te maken.  

Dit ontwerp van RPA vormt de eerste stap in een stedelijk transformatieproces en toont ons een ambitieuze visie voor deze stadstoegang binnen een tiental jaar.

In het najaar van 2019 zal een openbaar onderzoek worden gelanceerd.

Meer info