Het studentenleven in het hart van het Brussels Gewest

Workshop

woensdag 24 april 2019

14:00 > 22:00

Gepubliceerd op 28 maart 2019

 


© perspective.brussels
Fritz Toussaintstraat 8 - 1050 Elsene

Op 24 april organiseerde perspective.brussels op de Usquare-site een studiedag rond het thema ‘Studenten in de stad’, met een 100-tal aanwezigen. Dit was meteen het startschot voor de nieuwe cel Studentenleven binnen perspective.brussels

Tijdens twee workshops hadden de deelnemers de gelegenheid om te discussiëren over twee belangrijke thema’s voor het studentenleven: samenwonen en studentenhuisvesting.

Workshop 1: studenten, samenleving en stad

De presentaties en het debat rond het onderwerp "Studenten, Samenleving en Stad", waren gericht op maatschappelijke betrokkenheid, culturele praktijken of nog de binding van studenten met hun wijk. Een rondetafelgesprek bracht vertegenwoordigers van verschillende universitaire en hoger onderwijsinstellingen, alsook vertegenwoordigers van verschillende projecten bijeen om het te hebben over concrete voorbeelden, zoals een sociale kruidenier, opgezet door l’Association pour la Solidarité Étudiante België of het intergenerationele systeem dat is opgezet door de vereniging 1 Toit 2 Ages.

  • Student in de samenleving

Voor wat engageren de Brusselse studenten zich, en waarom ? Hoe kunnen we  bepaalde initiatieven in de toekomst verder stimuleren?
Hoe kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de studenten sensibiliseren voor de uitdagingen waar ze voor staat?

  • Wat zijn de culturele interesses van de studenten?

Hoe zit het met de cultuurbeleving van de Brusselse studenten? Waaraan nemen ze deel? Welke aanbevelingen zijn er voor de culturele organisaties ? 

Hoe studenten beter integreren in de wijk waar ze op kot zitten?  Gaan ze in interactie met andere bewoners? En hoe kunnen we deze ontmoetingen bevorderen?

Workshop 2: Studentenhuisvesting

Dit thema heeft verschillende experts en rechtsreeks betrokken actoren rond de tafel gebracht; BRIK- Student in Brussel, Plateforme Logement Etudiant en het Sociaal VerhuurKantoor voor studenten. Zij presenteerden ons hun missies, ambities en hoe ze te werk gaan. Vervolgens werden de juridische en stedenbouwkundige aspecten en vragen met betrekking tot dit thema bediscussieerd.

Ten slotte heeft het Team van de Vlaams bouwmeester, het traject dat ze samen heeft geleid met BRIK, het team BMA en de minister Sven Gatz, rond de productie van nieuwe studentenhuisvesting, voorgesteld. Deze presentatie heeft de opportuniteiten aangekaart om bepaalde wijken en publieke ruimten te reactiveren, en om gemengde programma’s te realiseren. Met andere woorden; hoe kan men studentenhuisvesting realiseren met een reële toegevoegde waarde op zowel maatschappelijk als stedenbouwkundig vlak?

 

​Lezing en debat

S ’avonds presenteerden de stad Antwerpen en de metropool Straatsburg hun werking en beleid met betrekking tot het studentenleven in hun stad. Dit alles gemodereerd door de journalist Christophe Deborsu. 

De demografische uitdagingen, of nog het onthaal van buitenlandse studenten met als horizon 2025 en de inauguratie van de Internationale en universitaire wijk op de Usquare-site, werden besproken. Uit het debat kwam alvast een gemeenschappelijke wens naar voren voor duidelijk beleid, zodat steden aantrekkelijker en gezelliger worden voor studenten van het hoger onderwijs.

Twee steden, Antwerpen en Straatsburg, presenteren het beleid voor studenten in hun stad. Welke initiatieven hebben ze opgestart? Met welke problemen worden ze geconfronteerd? En welke opportuniteiten zijn er in hun stad?

Er lijkt nog wat werk voor de boeg in Brussel, al is een eerste belangrijke stap gezet met de oprichting van de cel Studentenleven binnen perspective.brussels. De cel zal een strategisch plan uittekenen, samen met belanghebbenden in de sector, zoals voorzien in de raamovereenkomst ondertekend door alle partners.

Good practices, suggesties en voorbeelden die overdag werden gehoord, zullen de basis vormen voor de opstelling van het actieplan van de nieuwe cel. Alle deelnemers hebben al laten weten samen te werken om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog aantrekkelijker te maken voor studenten!

Zie het programma

Meer info