Hippodroom: openbaar onderzoek voor het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan

Geef uw mening!

Openbaar onderzoek

28 maart > 27 mei 2022

Gepubliceerd op 18 maart 2022

 


© sau-msi.brussels

Van 28 maart tot en met 27 mei 2022, organiseert de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbaar onderzoek over het voorstel tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan voor de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, met bijhorend Milieueffectenrapport.

In algemene zin is het GBP is een instrument om de verschillende stedelijke functies te organiseren. Het is bindend voor zowel overheidsdiensten als particulieren. Alle stedenbouwkundige vergunningen moeten de bepalingen van het GBP respecteren.

Raadpleeg de documenten die aan het openbare onderzoek worden onderworpen van 28 maart tot 27 mei 2022:

U wilt graag uw bemerkingen en bezwaren bekendmaken?

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunt u het dossier raadplegen:

  • online, op de website van Perspective (zie hierboven)
  • bij de stad Brussel: Administratie van de Stad Brussel – Departement Stedenbouw – Dienst Vergunningen (Administratief Centrum – Anspachlaan 6 te 1000 Brussel, 10de verdieping / kantoor 00). Tel.: 02/279.29.29. Inlichtingen en technische toelichtingen via het telefoonnummer: 02/279.29.67.
  • bij de gemeente Elsene: Onthaal van de Dienst Stedenbouw, Elsenesteenweg, 168 te 1050 Brussel – 2de verdieping. Tel.: 02/515.72.10. Inlichtingen en technische toelichtingen via het telefoonnummer: 02/515.67.26 of 02/515.67.41.
  • bij de gemeente Ukkel: Administratief centrum van Ukkel - dienst Stedenbouw - Stallestraat, 77 te 1180 Brussel. Tel.: 02/605.13.00 of www.ukkel.be. Inlichtingen en technische toelichtingen via het telefoonnummer: 02/605.13.33 of 02/605.13.31.
  • bij de gemeente Watermaal-Bosvoorde: Dienst Stedenbouw, A. Gilsonplein, 2 te 1170 Brussel. Tel.: 02/674.74.32. Inlichtingen en technische toelichtingen via het telefoonnummer: 02/674.74.32.

Opmerkingen en bezwaren kunnen enkel op afspraak worden ingediend tijdens de hierboven vermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • door het online formulier in te vullen
  • schriftelijk ter attentie van perspective.brussels, departement Territoriale Strategie
  • mondeling bij de gemeentelijke administraties van Ukkel, Elsene, Watermaal-Bosvoorde en de Stad Brussel, dat ze zal optekenen en de aangever er gratis een afschrift van zal bezorgen.

Herbeluister de radiospot die te horen was op Radio 2!

Meer info