Hoe ziet de duurzame stad van de toekomst eruit?

Gepubliceerd op 28 februari 2020

 

Workshop over territoriale ontwikkeling
Workshop over territoriale ontwikkeling
© URBACT
perspective.brussels en BMA present op het 4e CITIES Forum dat op 30 en 31 januari in Porto werd georganiseerd door de Europese Commissie.

Elke twee jaar organiseert de Europese Commissie het CITIES Forum. Tijdens dat evenement wordt een balans opgemaakt van de ondersteuningsacties van de Europese Unie voor de Europese steden en worden nieuwe perspectieven in kaart gebracht. De 2020-editie werd tijdens een overgangsfase gehouden, met een nieuwe Europese Commissie, een nieuw Europees Parlement en een nieuw Europees beleid voor de periode 2021-2027.

Een uitstekende gelegenheid voor de 700 deskundigen en afgevaardigden vanuit steden, regio’s, lidstaten of maatschappelijke organisaties om te debatteren over hoe Europa de duurzame stad van de toekomst extra kracht kan bijzetten. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren:

  • de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid 2021-2027
  • de toekomst van de stedelijke agenda betreffende de stedelijke rol in het Europese bestuur
  • het nieuwe Handvest van Leipzig over de duurzame stad van morgen
  • het nieuwe Europese "slimme steden"-initiatief ter ondersteuning van de steden
  • de financiering van de circulaire economie
  • de implementatie van het recht op huisvesting voor iedereen
  • de uitvoering van de VN-Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

De nieuwe commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira, stelde de deelnemers haar 3 prioriteiten ten behoeve van de steden voor:

  • steden warm maken voor samenwerking op grootstedelijke schaal
  • de stedelijke capaciteit ondersteunen dankzij het nieuw Europese "slimme steden"-initiatief
  • de invloed van de steden op de Europese besluitvorming kracht bijzetten door middel van de stedelijke agenda en hun medewerking aan de nieuwe Europese Green Deal

perspective.brussels nam daarnaast ook deel aan een workshop over de evenwichtige territoriale ontwikkeling die werd georganiseerd door URBACT, het Europees programma voor stedelijke ontwikkeling. De workshop leverde ideeën vanuit de steden voor het toekomstige Handvest van Leipzig betreffende de duurzame stad van morgen. Perspective verdedigde onder andere het belang van stadsplanning voor een duurzame stadsontwikkeling en de noodzaak om op verschillende niveaus (wijk, stad, grootstedelijke gebieden) een territoriale aanpak te hanteren.

Parallel aan het forum werd bovendien een evenement voor het Europese Urban Maestro-project georganiseerd door UN-Habitat, het University College London en de Brusselse Bouwmeester Maître Architecte. Tijdens dat evenement lag de focus op nieuwe bestuursmodaliteiten in het stedenbouwkundig ontwerp.

Meer info