Josaphat: openbaar onderzoek 2019

Geef uw mening over het Richtplan Van Aanleg

Openbaar onderzoek

03 oktober > 02 december 2019

Gepubliceerd op 30 september 2019

 


 

Het ontwerp van Richplan van Aanleg (RPA) Josaphat wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 3 oktober tot 2 december 2019. De documenten zijn online raadpleegbaar (zie hieronder) en in de gemeenten Evere en Schaarbeek.

Op 23 mei 2019 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) goed voor de site van het voormalige rangeerstation Josaphat. Het RPA biedt een kader voor de toekomstige ontwikkelingen van deze site die van belang is voor het gewest.

Het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat preciseert en concretiseert, aan de hand van een strategisch en reglementair luik, de ambities van het Brussels Gewest voor deze site, zoals vermeld in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Het ontwerp van het RPA dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen, schetst zo de richtlijnen voor de toekomstige wijk, meer bepaald: de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk, geïntegreerd in een parkomgeving en bedoeld als voorbeeld op het vlak van sociale gemengdheid, zachte mobiliteit, architecturale kwaliteit en kwaliteit van de huisvesting, regenwaterbeheer, enz.; de herinrichting van het station van Evere en de herkwalificatie van het stedelijke industriegebied; de ontwikkeling van een sterke landschappelijke identiteit.

Van 3 oktober tot en met 2 december 2019, wordt het ontwerp van Richtplan van Aanleg aan een openbaar onderzoek onderworpen. De verschillende documenten zijn online raadpleegbaar, via deze website, en bij de bevoegde diensten in de gemeenten Evere en Schaarbeek.

Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken:

  • via een formulier
  • via post (te adresseren aan perspective.brussels, Departement Territoriale Strategie, Naamsestraat 59 te 1000 Brussel),
  • aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten,

De volgende documenten zijn raadpleegbaar:

Na het openbaar onderzoek worden de verschillende opmerkingen en observaties (waaronder het advies van verschillende instanties die worden geraadpleegd en het advies van de gemeenteraden) overgemaakt voor een bijkomstig advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

Eens deze elementen verzameld zijn, beslist de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (bij een 2de lezing van het ontwerp van het RPA) om al dan niet aanpassingen te maken. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren (derde lezing).

Infosessie: 21 oktober 2019

In het kader van het openbaar onderzoek, wordt u uitgenodigd op een infosessie. Dit vindt plaats op 21 oktober 2019, van 19u30 tot 21u30 in Event Lounge, Generaal Wahislaan 16F te 1030 Schaarbeek (binnen de economische activiteitenzone).

Meer info