Kwaliteit van de leefomgeving: perspective.brussels neemt deel aan een nieuw internationaal project

Gepubliceerd op 8 februari 2021

 


© Chris Barbalis / Unsplash

Het project over "de evaluatie van de leefomgeving ter verbetering van de stedelijke planning", ingediend door perspective.brussels samen met haar partners uit de steden Montreal en Barcelona, werd geselecteerd in het kader van de oproep voor proefprojecten van het netwerk Metropolis voor de periode 2021-2023.

Metropolis is het wereldwijde netwerk van grote steden en grootstedelijke gebieden Het biedt lidsteden een platform voor de uitwisseling van informatie, goede praktijken en ervaringen.

Het tweejarige proefproject gaat van start in januari 2021 en wordt gecoördineerd door de stad Montreal. Doel is een gemeenschappelijk referentiekader vast te leggen voor het meten van het welzijn en de leefomgevingskwaliteit, om zo de impact van inrichtingsplannen en -beleid in de wijken te verbeteren.

perspective.brussels werkt momenteel aan de invoering van objectieve indicatoren om de leefomgeving te meten. Op basis daarvan zal het project worden aangevuld met een component "subjectieve indicatoren". Dit zal ook toestaan om in een of twee Brusselse wijken een test uit te voeren van het gemeenschappelijke referentiekader dat werd ontwikkeld met de internationale partners.

Meer info