Laat het ons met studenten hebben over stadsplanning!

perspectiveLab Middag

Conferentie

12:30>13:30

Gepubliceerd op 6 april 2022

 


 
Een middag in gezelschap van studenten van de master stedenbouwkunde aan de ULB en hun docenten.

De tentoonstelling 'Bouw van infrastructuur' is het resultaat van een samenwerking tussen de ULB (Faculteit Architectuur en BATir) en perspective.brussels in het kader van een 'academische leerstoel Perspective’.

In 2020 stond het huisvestingsbeleid centraal, met Yves Van de Casteele (Referent huisvesting) als titularis. In 2021 stonden de schoolcontracten centraal, met Donatienne Deby (Dienst Scholen) als titularis.

De werken van studenten tonen hoe de aanwezigheid van open ruimten, de verschillende woonvormen en specifieke kenmerken in relatie met de ligging (nabijheid van overstromingsgebieden) in de stroomgebieden van Neerpede (Vijverswijk) en Molenbeek (Oud Laken) de sociaal-ecologische kwetsbaarheid van deze wijken beïnvloeden.

De tentoonstelling die je moet gezien hebben, loopt bij Perspective van 30 maart tot 15 mei.

Ontdek het samen met de belangrijkste betrokkenen tijdens deze LabMiddag!