Lancering van een nieuwe kandidatenoproep voor de volgende Schoolcontracten!

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 30 april 2021

 

Ulenspiegel school in Sint-Gillis
Ulenspiegel school in Sint-Gillis
© citytools
De Dienst Scholen van perspective.brussels lanceert een nieuwe oproep tot kandidaatstelling om de onderwijsinstellingen te selecteren die in het kader van reeks 3 (2022-2026) en reeks 4 (2023-2027) een Schoolcontractprogramma zullen ontvangen. De oproep tot kandidaatstelling wordt afgesloten op 15 juni 2021 (nog te bevestigen door de BHR)

Drie doelstellingen van het Schoolcontract

Het Schoolcontract streeft een drievoudig doel na:

  • Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk te verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de refter, openstelling van het schoolplein enz.;
  • De omgeving rondom de school verbeteren door middel van ingrepen om de openbare ruimte te herdefiniëren;
  • Bruggen bouwen tussen het publiek van de school en de actoren en bewoners van de wijk aan de hand van socio-economische acties.

Een gewestelijke oproep tot kandidaatstelling

Via het Schoolcontract subsidieert het Gewest investeringsprojecten en acties van onderwijsinstellingen om de schoolomgeving te verbeteren en scholen open te stellen voor de wijk waardoor de schoolinfrastructuur een echte partner wordt in de leefomgeving van de wijk.

Kandidaturen moeten voldoen aan de doelstellingen van het Schoolcontract inzake de openstelling naar de wijk, het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de school en de sociale verbondenheid. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met elementen in verband met de socio-economische situatie van de schoolbevolking en de context van de wijk.

Na analyse van de ontvangen kandidaturen zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de scholen selecteren die in aanmerking komen voor de Schoolcontractprogramma's voor de periode 2022-2026 (reeks 3) en 2023-2027 (reeks 4).

De gewestelijke financiële steun bedraagt maximaal € 2.500.000 per Schoolcontract.

Deze oproep tot kandidaatstelling richt zich tot de inrichtende machten van de onderwijsinstellingen (of instellingen die tegemoetkomen aan de leerplicht) met een kwetsbare schoolbevolking die gelegen zijn in een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH). U kunt de perimeter van de ZSH raadplegen op BruGIS. Het is ook mogelijk na te gaan of een adres al dan niet in de ZSH ligt via de Wijkmonitoring.

Kandidaturen moeten uiterlijk 15 juni 2021 via het onlineformulier worden ingediend.

Op 19 mei 2021 was een online informatievergadering georganiseerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Donatienne Deby, projectverantwoordelijke Schoolcontracten – ddeby@perspective.brussels – 02/435.42.98

Documenten voor de Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling (pdf)

Online formulier (irisbox)

Meer info