Lost in transition / comment re-lier les territoires ?

perspective.brussels nam deel aan de 40ste jaarlijkse bijeenkomst van de FNAU

Gepubliceerd op 18 december 2019

 

Lost in transition #fnau40
Lost in transition #fnau40
 

Van 6 tot 8 november nam perspective.brussels deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van de agentschapen stedenbouw van de FNAU (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme). Dit jaar was het thema 'Lost in transition / comment re-lier les territoires ? (hoe kunnen we de territoria opnieuw met elkaar verbinden?) 

Tijdens de hoorlezingen, conferenties, workshops en plaatsbezoeken werd nagedacht over het fenomeen 'metropolisering'.

Metropolisering is een actueel onderwerp, gezien onze veranderende samenleving, en wordt wel vaker in vraag gesteld:

  • Welke vormen neemt het aan?
  • Hoe ontstaan onderlinge afhankelijkheid, onverschilligheid en geschillen tussen territoria?
  • Wie zijn de winnaars en wie de verliezers?

De bijeenkomst van 2019 begon met de contextualisering van de grote sociale fenomenen die nu aan de gang zijn (vooral in Frankrijk, maar ook in Brussel): de sociale dualisering, het einde van de grote bewegingen en ideologieën, de archipelisering van de maatschappij en de impact daarvan op de territoria.

perspective.brussels heeft bijgedragen aan workshops over stedelijke metabolismen (zoals circulaire economie), de behoefte aan verhalen om territoria te verbinden, stedelijke veerkracht en de uitdagingen en beperkingen van statisch bestuur van het dynamische fenomeen van metropolisering.

Aan het einde van de editie van 2019 werd het belang van een coherent en sterk ontwerp voor stad en samenleving benadrukt. Er werden enkele reacties op de metropolisering voorgesteld: de nadruk moet liggen op de zorgvuldige observatie en het in kaart brengen van territoria buiten de conventionele grenzen, de integratie van inwoners en actoren in het territoriaal beleid en een vertrouwen in de veelheid aan innovatieve benaderingen en projecten die de band tussen territoria en mensen smeden.

perspective.brussels heeft nu al baat bij haar deelname, zowel inzake kennis en observatie van de huidige stedelijke fenomenen, om de goede praktijken mogelijk ook in het Brussels Gewest toe te passen, als door de ontwikkeling van haar netwerk en de zichtbaarheid van het gewest.
 

Voor meer informatie

Meer info