Making cities work

Economie in de stad van morgen

Conferentie

06 > 11 september 2019

Gepubliceerd op 8 juli 2019

 

In september kon u bij perspective.brussels terecht voor een reeks evenementen over de stedelijke economie. 'Making Cities Work', georganiseerd door Building Brussels, Cosmopolis & Cities of Making, bood de gelegenheid om nieuwe manieren van stedelijke economie in de 21ste eeuw onder de loep te nemen.

Enkele van de onderwerpen die aan bod kwamen: hoe kan samenwerking tussen beleidsmakers, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties bijdragen aan een meer sociale en duurzame economie? Hoe kunnen we de sociaaleconomische polarisatie in Europese steden en regio's tegengaan en tegelijkertijd passende klimaatbeschermingsmaatregelen en -praktijken integreren in de economische praktijken? Hoe kunnen we innovatie meer inclusief maken?

Dit vormde een gelegenheid voor Perspective om haar expertise op dit gebied te bespreken met andere betrokken regionale actoren en om inspiratie te putten uit buitenlandse ervaringen.

het volledige programma